Bystrická Murgaška oslavuje 100 rokov od svojho vzniku

SPRÁVY
1 /

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša (SPŠJM) v Banskej Bystrici pozýva v piatok 29.novembra 2019 svojich absolventov späť do školských lavíc pri príležitosti svojej storočnice.

V tento deň a oslavu narodenín Murgaška pripravila Deň otvorených dverí, počas ktorého na jej pôdu zavítajú absolventi i priatelia školy, ktorí v školských laviciach môžu nostalgicky zaspomínať na svoje školské časy.

Odborné učebne i triedy, v ktorých sa dnes vzdeláva viac ako 630 žiakov v 21 triedach, v odboroch elektrotechnika, informačné a sieťové technológie a multimédiá, budú 29. novembra otvorené pre verejnosť od 9:00 do 13:00 hod.

Štátna odborná škola kovorobná, terajšia „Murgaška“, vzdeláva študentov už od roku 1919. Dlhodobo sa umiestňuje na vrchole rebríčka najlepších odborných škôl nielen v kraji, ale na celom Slovensku. V roku 1919 sídlila v tzv. Gölnerovom dome na Námestí SNP a navštevovalo ju 24 študentov, dnes je to na Hurbanovej 6.

Záujem o štúdium na „Murgaške“, ako ju najmä Banskobystričania volajú, každoročne narastá. V roku 2019 sa na prijímacích pohovoroch zúčastnilo 387 deviatakov zo základných škol z celého Banskobystrického kraja. Do prvého ročníka v školskom roku 2019 / 2020 nastúpilo 150 najúspešnejších z nich.

„Murgaška by ani zďaleka nebola taká úspešná, nebyť vzdelaných, inšpiratívnych a cieľavedomých ľudí, ktorí prešli jej bránami. Mnohí z nich sú úspešní nielen v technických, ale dokonca aj v humanitných odvetviach. Ako máloktorá škola na Slovensku sa môžeme pochváliť aj tým, že niektorí naši žiaci sa po štúdiu na vysokej škole vrátili späť ako pedagógovia, ktorí svoje vedomosti odovzdávajú ďalším žiakom,“

zdôrazňuje riaditeľ SPŠJM Ing. Kamil Kordík, ktorý je rovnako jej absolventom a dodáva:

„Storočnica jednoznačne nesie so sebou aj príležitosť na predsavzatia. Do novej etapy existencie školy vstupujeme s veľkými nádejami a plánmi, aby si naša škola udržala pevné postavenie v odbornom školstve, ba dokonca ešte viac zvýraznila svoju prestížnu povesť.“

Súčasťou osláv školy 29. novembra je aj slávnostný program pod záštitou zriaďovateľa, Banskobystrického samosprávneho kraja, o 17.00 hod. v priestoroch banskobystrickej Štátnej opery.

Zdroj: Mária Hromadová , Foto: ilustračné