V Banskej Bystrici sa opäť objavili diviaky blízko obydlí občanov

SPRÁVY
3 /

Ako po minulé roky aj teraz sa v niektorých častiach mesta objavili zabehnuté diviaky z okolitých lesov, medzi ktorými je aj samica s mladými.  Na Fončorde si ich ľudia fotia alebo natáčajú na video, ktoré potom zavesia na sociálne siete. Viacerí sa však obávajú chodiť po označených miestach ich výskytu, niekde sa dokonca diviaky pohybujú priamo medzi obydliami.

Občania nahlasujú zabehnutú diviačiu zver na Mestskú políciu. Potvrdila to aj pre náš portál hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová.

„Problém so zabehnutými diviakmi riešia vo viacerých mestách, nakoľko si v tomto období hľadajú potravu aj mimo svojho revíru. Vlani sme zaznamenali ich výskyt na Belvederi nad oplotením plážového kúpaliska, na Kalvárii či v lokalitách Uhlisko a Podlavice. Od začiatku tohto roka Mestská polícia v Banskej Bystrici prijala takmer dve desiatky  oznámení o pohybe diviačej zveri, tentoraz najmä na Fončorde. Konkrétne sa jednalo o  ulice Tulská, Havranské, Internátna, , Čerešňová, Pod Stráňou, Zelená, Tichá, Šalgotarjánska či pri THK, ale už aj o ulice Pieninská, Nad Plážou, T. Andrašovana a pri Belvederi.“

 Keďže ide o poľovnú zver, mesto nemá kompetencie riešiť tento problém na svojom území. Právomoc vydávať záväzné rozhodnutia v tejto veci má Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Banskej Bystrici a koná príslušný poľovný revír, v blízkosti ktorého hraníc sa lesná zver pohybuje v intraviláne mesta.

Môže to byť rozhodnutie o odchyte alebo v krajnom prípade o mimoriadnom odstrele za hranicou lovného revíru, samozrejme mimo ľudských obydlí. Mestská polícia nemôže pramo zasahovať, iba nahlasuje prípady výskytu diviakov resp. v prípade požiadavky Okresného úradu vykonáva súčinnosť s vykonávateľom rozhodnutia.

Na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica o vykonanie opatrení zo strany Okresného  úradu sa aktuálne pripravuje vydanie rozhodnutia OÚ na odchyt alebo odlov voľne žijúcej zveri v lokalite Nad Plážou resp. za ulicou T. Andrašovana a v miestach hraničiacich s Belvederom. Nasledovať budú ďalšie lokality,“

dodala Mojžišová.

Na základe hlásení výskytu zabehnutej diviačej zveri v jednotlivých mestských lokalitách situáciu monitorujú príslušné poľovnícke združenia, v strehu sú aj príslušníci MsP. Občania by sa v záujme vlastnej bezpečnosti mali podľa možnosti vyhýbať miestam, kde sa diviačia zver objavuje najmä podvečer a ráno.

Autor: (tom), Foto: ilustračné a FB