Štátni ochranári spustili predaj eurobankovky a podpísali memorandum s Mestom Banská Bystrica

SPRÁVY
0 /

Štátna ochrana prírody SR spustila v stredu 26. júna, v rámci osláv 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku, predaj Euro Souvenir bankovky. Udialo sa tak v Banskej Bystrici, kde má svoje sídlo. Zároveň pristúpila k podpisu memoranda s Mestom Banská Bystrica a ocenila tamojšiu Základnú školu Moskovská za jej aktívny prínos a angažovanosť v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Euro Souvenir bankovka nesie názov „Ochrana slovenskej prírody“. Vydaná bola v limitovanom náklade 10 tisíc kusov. Je vyrobená zo 100 % bavlneného papiera a každý kus je unikát vďaka číslovaniu. Hlavnou témou bankovky je príroda, dominantou ktorej sa stal vrch západnej časti Vysokých Tatier – Kriváň. Ďalej sú na nej vyobrazené druhy európskeho významu živočíchov: kamzík vrchovský tatranský, fuzáč alpský a rastliny –  poniklec veľkokvetý.

„Veľmi si cením spoluprácu s mestom Banská Bystrica, je našim spoločným záujmom presadzovať v meste, v ktorom sídli riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody SR, udržateľné riešenia podporujúce starostlivosť o naše životné prostredie. Som rád, že dnešný deň sme práve v Banskej Bystrici spustili predaj pamätnej bankovky, z výťažku ktorej podporíme praktickú starostlivosť o chránené územia Slovenska,“

uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda, ktorý v stredu podpísal memorandum o spolupráci s primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom.

Obe inštitúcie sa v ňom zaviazali zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás. Cieľom tohto memoranda je utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.

„Činnosť Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky si veľmi vážim, a preto ma teší, že sme našu spoluprácu dnes mohli spečatiť aj podpisom memoranda. Ochrana životného prostredia patrí k prioritám mesta a vnímame, že táto téma zaujíma stále viac obyvateľov rôznych vekových kategórií. Som rád, že aj učitelia v banskobystrických materských a základných školách vedú deti k tomu, aby si vážili prírodu a predchádzali znečisťovaniu svojho okolia, o čom svedčia aj rôzne zaujímavé projekty, ktorým sa venujú.“

Povedal  primátor mesta Ján Nosko.

Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda venoval v stredu primátorovi Jánovi Noskovi pamätnú medailu k stému výročiu štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Odovzdal aj vecné ceny deťom a pedagógom ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici, ktorá sa zapojila do súťaže Krok pre prírodu. Vyhrala ju s projektom Náučný chodník pre každého, na ktorom sa nachádza Trieda pod oblohou, kde škola realizuje hodiny prírodovedy či čítania v rámci vyučovania. V popoludňajších hodinách tu trávia voľné chvíle deti zo školského klubu.

Žiaci sa o náučný chodník starajú v každom ročnom období, chránia tento kus prírody, ktorý objavili medzi panelákmi. Pravidelne naň pozývajú i deti z blízkych materských škôl a v rámci rovesníckeho vzdelávania pripravujú pre nich eko aktivity.

Oceňujeme osobný vklad pedagógov pre skvalitňovanie environmentálnej výučby a  podporovanie rozvoja kľúčových kompetencií žiakov dôležitých pre starostlivosť o životné prostredie,“

dodal Lakanda.

Sté výročie si chce Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v tomto roku dôstojne pripomenúť viacerými aktivitami určených pre verejnosť.

Zdroj: Štátna ochrana prírody, Foto: ŠOP SR