Slovenská pošta vypláca od pondelka sociálne dávky, budú dlhšie rady

SPRÁVY
0 /

Slovenská pošta bude od pondelka 18. mája do stredy 27. mája 2020 vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. Dávky vyplatí približne 266 tisíc občanom, a to v sume takmer 43 miliónov eur. Očakáva sa zvýšený počet zákazníkov a kvôli ochranným opatreniam aj dlhšie rady pred poštami.

Slovenská pošta prosí občanov o trpezlivosť

Pošta opäť ako v predchádzajúcich mesiacoch požiadala o asistenciu mestá a obce, rovnako tak aj políciu. Naďalej platia bezpečnostné a hygienické opatrenia a Slovenská pošta vyzýva obyvateľov, aby ich pri návštevách pobočiek zodpovedne a dôsledne dodržiavali. Dodržiavanie opatrení a zvýšený počet zákazníkov prichádzajúcich v tomto období na pobočky môže spôsobovať, že doby čakania a rady pred pobočkami pôšt môžu byť dlhšie.

Preto Slovenská pošta žiada všetkých návštevníkov pobočiek o trpezlivosť a pochopenie. Všetky prijaté opatrenia na Slovenskej pošte sú v súlade nariadenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, chránia zákazníkov ako aj zamestnancov pôšt pred rizikom šírenia koronavírusu.

Hygienické  opatrenia a odporúčania zákazníkom

Počet zákazníkov v priestoroch pobočiek Slovenská pošta monitoruje a reguluje tak, aby minimalizovala riziko šírenia nákazy. Platí obmedzený počet zákazníkov v priestoroch pobočiek – na pošte môže byť maximálne 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy pobočky. A čakajúci musia dodržiavať dvojmetrový odstup.

Obsadenosť pobočiek sledujú na mieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za plynulý chod prevádzky a udržiavajú limit počtu zákazníkov v priestoroch pobočky.

Nakoľko Slovenská pošta očakáva zvýšenú návštevnosť pobočiek v termíne od 18. do 27. mája 2020 z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, odporúča ostatným zákazníkom, aby zvážili návštevu pobočky pošty v inom termíne.

Ak je to možné, občania si môžu vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb Slovenskej pošty, cez Mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo počkať na upokojenie situácie. Poberatelia sociálnych dávok môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu desiatich dní v čase otváracích hodín, nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty.

„Do priestorov pobočky budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku), odporúčajú sa aj rukavice a vlastné pero. Zákazníci si musia pri vstupe dezinfikovať ruky,“

upozorňuje hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, Slovenská pošta žiada, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa. Zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk. Občan môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu respektíve kým sa situácia upokojí.

Poštové služby

Slovenská pošta ukončila vyplácanie sociálnych dávok a dôchodkov z prenosných kontajnerov pri karanténnych oblastiach, keďže v súčasnosti takéto miesta už na Slovensku nie sú vyhlásené. Všetci poberatelia dávok budú štandardne prichádzať a preberať dávky na pobočkách pôšt.

Poštové, peňažné a ostatné služby na pobočkách ako aj doručovanie zásielok pre zákazníkov poskytuje Slovenská pošta od 23. apríla v štandardnom režime. Pri doručovaní však naďalej platia bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Rozsah otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách je tiež v štandardnom režime, s výnimkou prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov pôšt v trvaní do 30 minút. V nedeľu ostávajú pobočky zatvorené.

Aj naďalej platia už zavedené ochranné opatrenia pri poskytovaní služieb pošty s cieľom ochrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov ako aj zákazníkov na pobočkách a pri doručovaní v teréne.

Po dohode so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., je odpočet stavu meradla plynu realizovaný bez kontaktu s odberateľom.

Zásielky

Pri manipulácii so zásielkami platia rovnaké pravidlá a postupy ochrany zdravia ako doteraz. Ide najmä o používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, oblečenia, obuvi či rukavíc ako aj použitie ochranných rúšok na tvár a dezinfekčných prostriedkov.

Zásielky doručuje doručovateľ na verejnom priestranstve (pred bytovým domom alebo rodinným domom), pričom adresát musí byt‘ vybavený ochranným rúškom alebo iným ochranným prostriedkom (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa), vlastným perom, nesmie byt‘ v karanténe a musí sa dodržiavať primeraný odstup medzi doručovateľom a adresátom.

Poštový doručovateľ nie je povinný ísť doručovať ku dverám bytu v bytovom dome, kontaktuje adresáta zazvonením na zvonček vo vchode do bytového domu. Poštový doručovateľ nie je povinný zásielku doručiť, ak adresát nie je vybavený ochranným rúškom alebo inými ochrannými prostriedkami (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa). V takomto prípade zabezpečí zanechanie oznámenia o uložení zásielky na pošte v domovej listovej schránke.

Pre zásielky podané dňom 1. mája sa tiež obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní. To znamená, že pre zásielky podané do konca apríla platí predĺžená úložná lehota o 14 dní.

Obmedzenia v medzinárodnej preprave

Pre nedostatok prepravných kapacít a obmedzeniam v leteckej preprave, súvisiacich s prepuknutím a rýchlym šírením nového koronavírusu, je pozastavené prijímanie zásielok od zákazníkov s doručením do krajín, kam nie je možné poštu doručiť.

Od 15. mája 2020 je pozastavené doručovanie zásielok aj do Kanady a Spojených štátov amerických (USA). Intenzívne však pracujeme na zabezpečení alternatívnej prepravy medzinárodných zásielok do zahraničia. Rovnako súčinnosťou od dneška je plynule zabezpečené odosielanie pošty do 45 krajín, medzi nimi už aj celé Taliansko. Informácie pošta pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke.

„Zákazníkov však prosíme o zhovievavosť pri doručovaní medzinárodných zásielok z ktorejkoľvek časti sveta, nakoľko rôzne obmedzenia môžu spôsobiť ich omeškanie,“

uvádza hovorkyňa Dorčáková

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na internetovej stránke na www.posta.sk, na facebooku Slovenskej pošty, ako aj na informačných letákoch priamo na pobočkách. Klienti sa môžu informovať aj telefonicky (infolinka 0850 122 413) alebo písomne na Zákazníckom centre (zakaznickyservis@slposta.sk).

Zdroj: Iveta Dorčáková, Foto: ilustračné