Semafor na I/66 pri odbočke do Šalkovej je už v prevádzke

SPRÁVY
7 /

Ako sme už informovali, problém vodičov, ktorí idú zo Šalkovej a chcú sa dostať, najmä ráno a popoludní, na hlavnú cestu I/66 vyriešila Slovenská správa ciest osadením semaforov na tejto križovatke. Ten je už od tohto týždňa v prevádzke.

Primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko k tomu uviedol:

„Som veľmi rád, že sa po dlhých rokovaniach stal semafor pri výjazde zo Šalkovej realitou. Bezpečnosť na cestách je dôležitá a odteraz sa obyvatelia Šalkovej a okolitých dedín môžu bez problémov pripojiť na hlavný ťah. Inteligentný semafor funguje počas pracovných dní v dopravných špičkách a dynamicky vyhodnocuje a riadi dopravu tak, aby tu nedochádzalo ku kolíziám a kolónam.“

Dopravná situácia boal v tejto lokalite dlhodobo alarmujúca najmä pre vodičov prichádzajúcich na hlavnú zo Šalkovej. Vedľajšia cesta cez šalkovskú časť Budín smerom na hlavnú cestu v smere Banská Bystrica – Slovenská Ľupča bola pri plnej premávke na I/66  pravidelne upchatá.

Vedľajšia cesta  len vodičom z miestnej časti Šalková, ale aj pre obyvateľov Poník, Oraviec, blízkej Môlče a samozrejme aj pre ďalších motoristov, ktorí ešte predtým musia prejsť po zúženom šalkovskom moste.

Po dlhšom období čakania prichádza pre vodičov jazdiacich zo Šalkovej na I/66 pozitívna správa. Banskobystrický primátor Ján Nosko zobral požiadavku Šalkovčanov za svoju a s tímom sa pustil do riešenia situácie.

Nebolo to jednoduché, pretože v budúcnosti sa práve v uvedenom úseku plánuje pokračovanie rýchlostnej cesty R1, ktorej výstavba prinesie aj definitívne riešenie problému prejazdnosti križovatky. To však ešte nejaký čas potrvá.

„Pre mesto Banská Bystrica, ktorého súčasťou je aj Šalková,  riešenie šalkovského výjazdu na I/66 už nebolo možné ďalej odkladať . Vďaka aktivite pána primátora sa podarilo vyčleniť finančné zdroje pre Slovenskú správu ciest a tak mohli dotiahnuť projekt osadenia svetelnej signalizácie s úpravou komunikácií a dopravného značenia v úseku inkriminovanej križovatky do úspešného konca,“

dodal viceprimátor Jakub Gajdošík.

Náklady na túto dopravnú stavbu dosiahli výšku viac ako 180 000 eur s DPH.  Nastavenie semaforov je také, že sa s takýmto riešením problémovej križovatky mali vyrovnať aj vodiči jazdiaci po hlavnej ceste I/66. Aj v tomto  prípade je najdôležitejšia bezpečnosť premávky.

 

Autor: (tom) , Foto: redakčné