Práce na protipovodňových opatreniach v meste pokračujú do 30. septembra aj s obmedzeniami dopravy

SPRÁVY
7 /

Polícia v Banskej Bystrici informuje všetkých vodičov o úplnej uzávierke cesty č. II/591 na ul. 9. mája v Banskej Bystrici, v úseku od križovatky s cestou č. I/66 po križovatku s miestnou komunikáciou s ul. Bellušovou a Pod Urpínom. Úsek cesty č. II/591 je uzavretý a uzávierka cesty potrvá do 30. 9. 2020.

Práce s obmedzeniami dopravy v centrálnej časti pri Hrone do 30. septembra            

Bystričania bývajúci alebo prechádzajúci v blízkosti stavby a vodiči tadiaľ prechádzajúcimusia strpieť kolóny v dopravných špičkách. Tie musí riešiť dopravná polícia. Každého zaujíma, kedy sa to dostane do normálu.

Hovorca Slovenskej vodohospodárskeho podniku, š.p. Marián Bocák pre náš portál uviedol:

„Dodávateľ stavby STRABAG nám oznámil, že  práce v tomto úseku stavby budú hotové do 30. septembra. To je jeho posledné slovo, ktoré sa zatiaľ nezmenilo, takže tento termín je aj pre nás záväzný.“

Dopravné zápchy na Uhlisku v dôsledku obchádzky sú spôsobené uzavretím mosta na Ulici 9. mája, na ktorom prebieha komplikovanejšia výstavba protipovodňových opatrení. Viceprimátor Jakub Gajdošík k situácii na stavbe v tejto časti mesta povedal:

„Predmetnú stavbu realizuje Slovenský vodohospodársky podnik (teda štát) a uzávierka by mala trvať do 30. septembra 2020. Povolenie na uzavretie tohto mosta počas výstavby vydal Okresný úrad v Banskej Bystrici. Z čoho vyplýva, že mesto nemá s danou stavbou nič spoločné ani nie je oprávnené rozhodovať o uzávierkach mosta či dotknutých komunikácií. Preto niektoré výčitky občanov v súvislosti s výstavbou protipovodňových opatrení smerované voči primátorovi mesta sú nesprávne adresované. Verím, že termín dokončenia prác 30.septembra stavbári dodržia a most bude opäť slúžiť motoristom i chodcom, zároveň sa tu zrušia dopravné obmedzenia.“

Dopravné uzávery a obmedzenia

Obchádzka uzavretého úseku cesty č. II/591 pre dopravu, vrátane tranzitu smerom na Hornú Mičinú s cieľom Veľký Krtíš a späť, vedie cez:

– svetelne riadenú križovatku na ceste č. I/66 v blízkosti autobusovej stanice Banská Bystrica,

– okružnú križovatku pri autobusovej stanici, po ul. Golianova a po ul. Mičinská cesta s napojením na cestu č. II/591 pri betonárke.

Obchádzka uzavretého úseku cesty č. II/591 v jednom smere jazdy pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t zároveň s výškou vozidla nižšou ako 2,2 m jazdiace od Zvolena, vedie:

– po moste s jednosmernou premávkou ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici Banská Bystrica – mesto, následne dočasným jednosmerným otvoreným prejazdom popod železničný most, následne po ul. Pod Urpínom s napojením na cestu č. II/591 (na ul. 9. mája).

Obchádzka pre vozidlá nad 3,5 t, alebo pre vozidlá s výškou nad 2,2 m jazdiace od Zvolena, pre vozidlá prichádzajúce zo smeru Brezno, pre vozidlá vychádzajúce na Brezno, ako aj pre vozidlá vychádzajúce z ul. 9. mája na Zvolen, vedie:

– po ul. Bellušovej, Golianovej, Ceste k Smrečine, po okružnej križovatke pri autobusovej stanici, až na svetelne riadenú križovatku na ceste č. I/66 v blízkosti autobusovej stanice.

Dopravný inšpektorát sa obracia nielen na vodičov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky, aby sa správali  disciplinovane a ohľaduplne, boli trpezliví počas uzávierky ul. 9. Mája. Zároveň žiada vodičov o dôsledné sledovanie, rešpektovanie a o dodržiavanie dopravných obmedzení vyplývajúcich z dočasného dopravného značenia.

Polícia žiada najmä „tranzitujúcich“ vodičov, aby sa v rámci možností vzhľadom na predpokladanú tvorbu dopravných kolón, uvedenému úseku v maximálnej možnej miere vyhli a prioritne využili aj ďalšie – nevyznačené obchádzkové trasy:

– severný obchvat Banskej Bystrice, ktorý nie je v intraviláne mesta spoplatnený,

– prípadne trasu vedenú cez Majer po ul. Stavebná a následne po ul. Majerská cesta. Pozor však na výškové obmedzenie vozidiel nad 3,7 m na trase cez Majer.

Autor: (tom) , Foto: ilustračné