Poslanci schválili odpustenie 80 % nájmu za terasy na námestí, proti bola Banskobystrická alternatíva

SPRÁVY
7 /

Keďže prevádzkovatelia letných terás kvôli prijatým opatreniam štátu zamedzujúcim šírenie koronavírusu nie vlastnou vinou prichádzajú o príjmy, samosprávy sa im snažia pomôcť odpustením alebo znížením poplatkov za nájom prenajatých verejných priestorov.

Pomoc prevádzkovateľom letných terás

Poslanci banskobystrického mestského  zastupiteľstva na utorkovom mimoriadnom rokovaní mestského schválili zníženie poplatkov za letné terasy o 80 percent. Schváleným dodatkom k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, rovnako aj VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, tak samospráva mesta Banská Bystrica aspoň čiastočne zmierni negatívny finančný dopad koronavírusovej pandémie na prevádzkovateľov letných terás v centre meste.

Podnikatelia chceli odpustiť poplatky úplne do konca roka. Primátor Ján Nosko, ktorý rokoval so zástupcami Cechu hostinských,  k tomu uviedol:

„Kompenzáciu, ktorú sme navrhli, je ťažko exaktne vyčísliť. Povedali sme si, že tých 80 % a nie sto môže byť spolupodieľanie sa mesta na tom, aby sme im v tejto ťažkej situácii dokázali pomôcť a prekonať toto obdobie.“

Všetci prítomní poslanci schválili predložený návrh. Hlasovania  sa nezúčastnili poslanci z klubu Banskobystrickej alternatívy (okrem poslankyne Skokanovej), podľa ktorých išlo o účelové návrhy, ktoré zvýhodňujú iba niektorých podnikateľov. Požadovali komplexné zhodnotenie finančnej ujmy za obmedzenie podnikania kvôli koronakríze, ktorú majú dotknuté prevádzky.

Daň za užívanie verejného priestranstva mimo pamiatkovej zóny sa zníži o 80 % na prechodné obdobie od 1. júna do konca tohto roka a nájomné za terasy na území pamiatkovej rezervácie tiež o 80 %  do konca októbra.Obidva schválené návrhy by mali mať predpokladaný dopad na mestský rozpočet v znížení príjmov o 81 tisíc eur.

Mestskí poslanci žiadajú vládu o jasné vyjadrenie k civilnej leteckej doprave na Sliači

Na návrh poslanca Ľubomíra Motyčku prijalo zastupiteľstvo aj uznesene k zachovanou civilnej časti letiska Sliač po jeho rekonštrukcii:

„My poslanci mesta Banská Bystrica požadujeme urýchlené, jasné a jednoznačné vyjadrenie vlády SR v súvislosti s civilnou leteckou dopravou na letisku Sliač. Je to súčasť rozvoja regiónu, na ktorom nám záleží.“

Autor: (tom), Foto: ilustračné