Policajné opatrenia v posledný školský deň a plány na leto

SPRÁVY
0 /

Polícia pripravila v posledný školský deň zvýšené bezpečnostné opatrenia. V piatok 28. júna bude dohliadať na bezpečnosť detí v okolí školských zariadení viac policajtov.

Posledný deň školského roka a letné prázdniny

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Mária Faltániová uvádza:

„Aj v tejto súvislosti apelujeme na vodičov, aby zvýšili pozornosť na miestach, kde je možné predpokladať pohyb detí a jazdili mimoriadne opatrne. Zvýšené bezpečnostné opatrenia budú nielen v posledný školský deň ale taktiež aj počas celého leta.“

Počas letnej turistickej sezóny (1. 7. – 31. 8.) je na cestách zaznamenávaná zvýšená intenzita cestnej premávky. Jej súčasťou je aj vznik kolíznych situácií v premávke, ktoré následne vyúsťujú do vzniku dopravných nehôd. S cieľom znižovať nehodovosť a ochrániť čo najviac životov, polícia pripravila opatrenia počas letnej turistickej sezóny.

Plány polície v letnej turistickej sezóne

Počas celého leta bude viac policajtov najmä na miestach kultúrno – spoločenských podujatí ako sú festivaly, koncerty, ale aj v okolí kúpalísk, letovísk, priechodov pre chodcov, zastávok hromadnej dopravy, železničných staníc, detských ihrísk, parkov i ďalších miest so zvýšeným pohybom osôb.

Policajti budú aktívne spolupracovať so štátnymi orgánmi, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami, ktorých činnosť súvisí s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (Vojenská polícia, okresné úrady, mestské a obecné polície, Slovenský Červený kríž, Úrad verejného zdravotníctva, poisťovne, autoškoly a podpbne).

V rámci preventívno – výchovných aktivít policajti navštívia deti a mládež v detských táboroch, ale aj seniorov v kluboch.

Preventívno – výchovné aktivity polície budú aj na motocyklových zrazoch v spolupráci s organizátorom so zameraním na najčastejšie príčiny dopravných nehôd s motocyklami, najmä na spôsob a rýchlosť jazdy, povinnosti vodiča a bezpečnostné prvky.

Od 8. do 12. júla  budú policajti spolu s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža nielen zisťovať vedomosti vodičov z poskytovania prvej pomoci, ale budú ich v tejto oblasti aj vzdelávať. Dohliadnu aj na dodržiavanie správneho prechádzania cez železničné priecestia a podobne.

Celoslovenské akcie

V záujme ochrany života, zdravia osôb a majetku, s cieľom znížiť počet dopravných nehôd a jej následkov, polícia vyhlasuje dopravné akcie, ktoré budú na celom Slovensku, teda aj v Banskobystrickom kraji:

6. júla: kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok. Pozornosť budeme venovať aj tomu, či a ako dodržiavajú svoje povinnosti chodci a cyklisti.

10. júla: kontrola dodržiavania rýchlosti jazdy vozidiel, správne predchádzanie, spôsob jazdy, ale aj ďalšie povinnosti vodičov vyplývajúce zo zákona.

27. júla: kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok. Pozornosť budeme venovať aj tomu, či a ako dodržiavajú svoje povinnosti chodci a cyklisti.

1. augusta: kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok. Pozornosť budeme venovať aj tomu, či a ako dodržiavajú svoje povinnosti chodci a cyklisti.

7. augusta: kontrola na dodržiavanie povinností vodiča, nesprávnu jazdu cez križovatku, nesprávne predchádzanie, dodržiavanie zákazu obsluhovať telefón počas jazdy, ako aj používanie bezpečnostných pásov a spôsob jazdy.

12. augusta: kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok. Pozornosť budeme venovať aj tomu, či a ako dodržiavajú svoje povinnosti chodci a cyklisti.

21. augusta: kontrola na dodržiavanie povinností vodiča, nesprávnu jazdu cez križovatku, nesprávne predchádzanie, ako aj používanie bezpečnostných pásov a spôsob jazdy.

24. augusta: kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok. Pozornosť budeme venovať aj tomu, či a ako dodržiavajú svoje povinnosti chodci a cyklisti.

Okrem týchto celoslovenských akcií budú policajti vykonávať aktivity aj celokrajské, ktoré budú zamerané aj na kontrolu motocyklistov, cyklistov, chodcov, nákladných motorových vozidiel a autobusov.

Aj napriek tomu, že celkovo ide o pokles dopravných nehôd ako aj ich následkov, apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali dopravné predpisy a aj vlastnou zodpovednosťou prispeli k bezpečnosti na cestách,“

dodáva Faltániová

Jazdite bezpečne a nezabúdajte, že ak budete dodržiavať všetky pravidlá a predpisy, pokutu nedostanete.

Zdroj: KR PZ BB, Foto: ilustračné