Podľa INEKO sa ZŠ Ďumbierska a ZŠ SSV umiestnili v prvej desiatke najlepších základných škôl na Slovensku

SPRÁVY
2 /

Inštitút INEKO každoročne vyhodnocuje najlepšie základné školy, stredné školy a gymnáziá. V aktuálnom hodnotení základných škôl za školský rok 2021/2022 sa v prvej desiatke nachádzajú aj dve banskobystrické školy.

Na Slovensku je najlepšou základnou školou cirkevná Základná škola sv. Cyrila a Metoda v mestskej časti Košice – Západ. Čo sa týka stredných škôl, tu boduje Súkromná stredná odborná škola Tatranská akadémia na Ulici 29. augusta v Poprade a v rámci gymnázií Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave.

ZŠ Ďumbierska

ZŠ Ďumbierska

ZŠ Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici skončila v hodnotení základných škôl na siedmom mieste a  zostala najlepšou základnou školou v Banskobystrickom kraji. Základná škola SSV na Skuteckého 8 skončila desiata, v rámci Banskobystrického kraja tretia.

Kompletné výsledky INEKO  nájdete v aktuálne zverejnenom rebríčku hodnotenia základných škôl za školský rok 2021/2022 na https://skoly.ineko.sk/rebricky/.

ZŠ SSV

ZŠ SSV

„Som rád, že ZŠ Ďumbierska 17 sa umiestnila na siedmom a Základná škola SSV Skuteckého 8 na desiatom mieste. Pozitívne výsledky sú zásluhou múdrych a šikovných žiakov, ich rodičov, no najmä učiteľov, učiteliek i vedenia škôl, ktorí mladú generáciu vedú k vzdelaniu a zodpovednosti. S veľkou dávkou trpezlivosti im odovzdávajú svoje vedomosti, učia ich byť slušnými ľuďmi, a to aj napriek náročnému obdobiu, ktoré máme v súvislosti s pandémiou za sebou. Gratulujeme! Banská Bystrica má byť na koho hrdá,

komentoval výsledky hodnotenia INEKO banskobystrický primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Medzi strednými školami dosiahla najvyššie umiestnenie z mesta pod Urpínom Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici na siedmej priečke. Gymnázium J. G. Tajovského je 15. najlepším gymnáziom na Slovensku za uplynulý školský rok.

Pri stredných školách sa okrem študijných výsledkov a úspechov študentov či personálnych a finančných kritérií škôl, vyhodnocovalo napríklad aj uplatnenie ich absolventov.

„Sme radi, že sa ministerstvo školstva po dvojročnej prestávke vrátilo k realizovaniu Testovania 9 a písomnej časti maturít a po ročnej pauze aj k testovaniu piatakov (Testovanie 5). Celoplošné merania sú totižto dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania. Navyše, ich pravidelná realizácia je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní,“

uviedol analytik INEKO Matej Tunega.

Matej Tunega

Matej Tunega

Inštitút INEKO upozorňuje, že rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú najmä o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, ako je vzdelávací proces, napríklad rozdiely v sociálnom zázemí.

INEKO taktiež zdôrazňuje, že štatistiky nemôžu zohľadniť aj možnú ďalšiu pridanú hodnotu konkrétnych škôl. Kompletné rebríčky a výsledky ostatných škôl sú dostupné na portáli skoly.ineko.sk.

Zdroj: (tom) a INEKO , Foto: ilustračné