Po odstávke sa od pondelka už dá osviežiť aj vo vyčistenej krytej plavárni Štiavničky

SPRÁVY
7 /

Krytá plaváreň Štiavničky je po plánovanej dvojtýždňovej letnej odstávke od 5. augusta opäť otvorená. Hoci ľudia počas leta využívajú na kúpanie najmä vonkajšie vodné plochy a kúpaliská vrátane vedľajšieho plážového, sú dni, keď sa dá kúpať len v krytej plavárni aj s využitím ponúkaných služieb.

Po odstávke príde na rad nové parkovisko

Primátor mesta Ján Nosko k odstávke aj k parkovaniu pri plavárni uviedol:

„Po dvojtýždennej odstávke v pondelok plaváreň na Štiavničkách otvorila svoje brány. Vymenili sme vodu v bazénoch, zrealizovali veľké čistenie, dezinfekciu i drobné stavebné práce. Postupne finalizujeme aj projektovú dokumentáciu na výstavbu parkoviska pri plavárni, ktoré je v súčasnosti v dezolátnom stave.“

Každá krytá plaváreň potrebuje aspoň raz do roka dlhší časový priestor pre opravy a údržbu, ktoré sa nedajú vykonávať počas fungovania prevádzky. V Banskej Bystrici je to už niekoľko rokov práve počas letných prázdnin z dvoch hlavných dôvodov.

Cez letné prázdniny doprajú plavecké kluby svojim trénerom a zverencom voľno pred začiatkom novej plaveckej sezóny a pre ostatných plávania chtivých návštevníkov je počas priaznivého letného počasia k dispozícii plážové kúpalisko zakže nepocítia negatívne dvojtýždňovú pauzu v krytej plavárni.

Generálny riaditeľ MBB, a.s. Ing. Dušan Argaláš vysvetľuje, čo všetko musia stihnúť počas dvojtýždňovej letnej odstávky plavárne :

„Všetky činnosti, ktoré sme museli stihnúť za dva týždne odstávky vykonať, možno rozdeliť do troch základných skupín. Sú to činnosti súvisiace s kvalitou vody v bazénoch, komplexné čistenie exteriérov, interiérov i klimatizácie a nevyhnutné drobné opravy stavebného charakteru.“

Čo sa robí počas odstávky plavárne

Banskobystrická plaváreň ponúka plavecký bazén, relaxačný bazén a detský bazén. Kým detský bazén sa kompletne čistí aj s výmenou vody každý týždeň, relaxačný minimálne 4 x za rok, v plaveckom bazéne prebieha výmena vody a komplexné čistenie dna, stien bazéna a odtokových kanálov len raz ročne. Krytá plaváreň na Štiavničkách je s 50 m bazénom z nehrdzavejúcej ocele od firmy Berndorf, osvetlením pod vodou a vodnou hladinou na úrovni horného okraja bočných stien unikátom na Slovensku.

Z časového hľadiska sa hneď po vypustení vody z bazéna, čo je spravidla do 10 hodín, robí čistenie odtokových kanálov, nevyhnutné opravy podvodných svietidiel, čistenie stien a dna bazénov kyselinou dusičnou. Na uvedené práce je vyhradených maximálne 1 – 2 dni, nakoľko potom dochádza k pomalému postupnému napúšťaniu aj ohrievaniu vody v bazénoch. S kvalitou vody súvisia aj nevyhnutné úpravy priľahlej bazénovej technológie nachádzajúcej sa v útrobách strojovne.

Po istom čase sa  vykonáva  aj revízia so servisom chlórovne a jej zariadení, vymieňajú sa opotrebované ÚV výbojky pre plavecký a relaxačný bazén. Robí sa tiež servis zariadenia na zmäkčovanie vody a vykonaná celková profylaktická prehliadka riadiaceho systému slúžiaceho pre riadenie a signalizovanie porúch bazénovej technológie.

Všetky potrebné informácie o prevádzke krytej plavárne Štiavničky nájdete na www.plavarenstiavnicky.sk.

Autor: (tom), Foto: ilustračné