Petícia za zachovanie zelene na Severnej ulici a proti výstavbe nájomných bytov

SPRÁVY
2 /

Na našu redakciu sa obrátil petičný výbor s informáciou  o petícii občanov Severnej ulice za zachovanie zelene a proti údajne plánovanej výstavbe nájomných bytov v tejto lokalite.

Na septembrovom zastupiteľstve sa podľa predsedu petičného výboru má  schvaľovať dodatok č . 5 k platnému územnému plánu Mesta Banská Bystrica. V tomto dodatku vraj Mesto okrem iného navrhuje zmeniť funkciu zelenej trávnatej plochy Z-5/21 na Severnej ulici na rozvojové územie za účelom výstavby nájomných bytov.

„Vieme, čo by takáto výstavba priniesla, respektíve komu by čo priniesla a čo by znamenala pre obyvateľov Severnej ulice. Vieme tiež, ako to dopadlo s nájomnými bytmi na tejto ulici v bývalej budove SAV. Byty sa rozdali a teraz ich tí, čo ich dostali takmer zadarmo, krásne prenajímajú iným za odplatu. Nie sme proti výstavbe nájomných bytov, ale určite nie na tomto území, kde pomaly už nebude žiadna zeleň,“

hovorí Radovan Humeník, predseda petičného výboru na Severnej.

Signatári petície tvrdia, že je doba globálneho otepľovania, a preto sa už viac nemôžu zahusťovať mestá ďalšími betónovými plochami a vylesňovaním. Poukazujú tiež na zlú situáciu v statickej a dynamickej doprave v tejto časti mesta.

„To ale nie je jasné niektorým poslancom a preto budeme pozorne sledovať ich skutočný záujem o občanov tohto mesta,“

dodáva Humeník.

Preto skupina občanov Severnej žiada o podporu svojej petície, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1062653. Čakáme na vyjadrenie Mesta Banská Bystrica.