Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 29. februára 2020

SPRÁVY
0 /

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v pondelok vyhlásil oficiálny termín konania parlamentných volieb na budúci rok. Budú sa konať v sobotu 29. februára 2020 v čase od 7:00 – 22:00 hod. a zvolíme v nich 150 poslancov NR SR.

V histórii samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby. Budeme v nich voliť politické strany alebo koalície. Na ich kandidátke môžu voliči krúžkovať max. 4 kandidátov (preferenčné hlasy) Oficiálna predvolebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čo by sa malo stať  v utorok 5. novembra.

Predseda parlamentu Andrej Danko vo svojom vyhlásení okrem iného povedal:

„Parlamentné voľby  budú bojom programov a toho najlepšieho, čo dokážu strany ponúknuť voličom. Chcel by som požiadať politické strany a ich lídrov o férový politický zápas. Občanov zasa vyzývam, aby sa zaujímali o budúcnosť Slovenska a volili zodpovedne. Váš hlas môže rozhodnúť o tom, akú pozíciu bude mať Slovensko v nadchádzajúcich štyroch rokoch. Nenechajte svoj hlas prepadnúť.“

Podľa zákona politické strany, hnutia či koalície podajú kandidačné listiny najneskôr 90 dní pred dňom konania volieb zapisovateľovi Ústrednej volebnej komisie. Zároveň musia zaplatiť volebnú kauciu vo výške 17 tisíc eur. Tá sa vráti len tým stranám, ktoré dostanú vo voľbách minimálne dve percentá hlasov. Ústredná volebná komisia zaregistruje najneskôr 70 dní predo dňom volieb tie kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom,

Politické strany môžu na volebnú kampaň minúť max. 3 milióny eur vrátane DPH.  Musia si viesť transparentný účet. Volebná kampaň sa končí volebným moratóriom, ktoré nastáva 48 hodín pred dňom konania volieb.

Oprávnenie voliť majú podľa zákona občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň hlasovania dosiahnu min. 18 rokov. V parlamentných voľbách je možné voliť aj zo zahraničia,  ale iba poštou, o čo treba vopred požiadať volebné orgány (stačí aj mailom).

Najneskôr 70 dní predo dňom volieb starosta obce resp. primátor mesta určí volebné okrsky a príslušné volebné miestnosti.  Ak volič nebude hlasovať v mieste svojho trvalého bydliska, ale v inom meste či obci, musí si vybaviť hlasovací preukaz.

Autor: (dem), Foto: ilustračné