Opozícia vyzbierala dostatočný počet podpisov na petíciu za vypísanie referenda o predčasných voľbách

SPRÁVY
2 /

Na pondelkovej tlačovej besede oznámila strana SMER-SD, že spolu s ďalšími opozičnými stranami a nepolitickými organizáciami vrátane občanov sa im podarilo vyzbierať dostatočný počet podpisov na petíciu za referendum o predčasných voľbách. Minimálny počet podpisov občanov je 350 000.

Zber podpisov, ktorý začal v polovici júna, definitívne skončí k 15. augustu 2021. Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico uviedol:

„Hotovo. Máme 350.000 podpisov. Petičná akcia prebehla presne podľa našich predstáv. Vyzývam všetky zapojené subjekty i občanov, aby vyzbierané podpisy zaslali petičnému výboru na čele s predsedom Igorom Melicherom do 15. augusta a ďakujem každému, kto podpísal petičný hárok a všetkým, ktorí sa na zbere podpisov podieľali.

Robert Fico

Robert Fico

Najviac, okolo 270 000 podpisov vyzbierala strana Smer-SD. Opozičné hnutie Republika nahlásilo v pondelok 43 000 podpisov. Strany HLAS-SD a SNS oznámia počty získaných podpisov cez svoje štruktúry v najbližších dňoch.

Referendum je podľa opozície jediný spôsob, ktorý ľuďom na Slovensku ostal, aby vyslovili zásadným spôsobom nespokojnosť s touto vládou a požiadali ju, aby odišla. Riešenie aktuálnej situácie je v predčasných voľbách a páde vlády, ktorú považuje drvivá väčšina občanov za neschopnú.

Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová

Robert Fico apeloval na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby počúvala hlasy občanov. Nevidí dôvod, aby sa obracala na Ústavný súd SR a zbavovala sa tak zodpovednosti resp. sa takto pokúsila de facto zmariť ďalšie referendum, ktoré by sa inak mohlo konať v jeden deň s komunálnymi a regionálnymi voľbami 29. októbra 2022, čím by sa ušetrili verejné financie.

Prezidentka Čaputová už avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd SR, pretože podľa nej vykazuje znaky neústavnosti. Ak by súd skonštatoval, že daná časť nie je v poriadku, vyhlásila by referendum len o možnosti skrátenia volebného obdobia.

Prvá otázka v referende by sa  týkala demisie vlády s otázkou: „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?“

Druhá otázka referenda sa týka zmeny Ústavy SR v konkrétnych článkoch, kde by sa zakotvila možnosť skrátenia volebného obdobia na základe výsledku referenda alebo uznesenia NR SR (pri tomto uznesení by stačilo 76 poslancov, teda nadpolovičná väčšina všetkých poslancov NR SR):

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

v čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a slová v znení: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

v čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

v čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová: „predčasným skončením volebného obdobia“;

v čl. 84 v odseku 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a slová v znení: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

v čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

v čl. 93 odsek 2 sa na konci pripája čiarka a slová v znení: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“

Faktom zostáva, že referendum o predčasných voľbách v danej politickej situácii, keď nedôveryhodná vládna koalícia nefunguje a nie je schopná riešiť zásadné problémy občanov počas prebiehajúcej celosvetovej krízy, je jediným ústavným východiskom k nastoleniu novej kompetentnej vlády. Budeme pozorne sledovať, ako to celé napokon dopadne…

Zdroj: (tom) a TASR, Foto: ilustračné