Od 1. novembra vodiči už nemusia vymieňať autolekárničku po dátume spotreby jej obsahu

SPRÁVY
0 /

Novela vyhlášky týkajúca sa podrobností o prevádzke vozidiel v cestnej premávke s účinnosťou od 1. novembra 2019, ktorú pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR prináša niekoľko zmien. Jednou z nich je, že autolekárnička bude po novom v poriadku aj po uplynutí dátumu expirácie jej obsahu.

V rámci povinnej výbavy vozidiel sa u lekárničiek ruší lehota ich exspirácie, čiže aj po vypršaní platnosti vyznačeného dátumu sa tento údaj na autolekárničkách už nebude kontrolovať ani v rámci pravidelnej technickej kontroly vozidla.

„Touto zmenou sme chceli vyjsť v ústrety vodičom, ktorí boli nútení pravidelne obmieňať autolekárničky kvôli dobe trvania ich platnosti, hoci dnešné zloženie autolekárničky si takéto časté obmeny nevyžadovalo. Podľa nových pravidiel sa nebude prihliadať na samotnú dobu exspirácie, a to do momentu, pokiaľ z nej vodič niečo nepoužije,“

hovorí  minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.

V obsahu lekárničky nebudú žiadne zmeny. Ten je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu: modul č. 1 – pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu, modul č. 2 – malé rany, odreniny, modul č. 3 – veľké rany, krvácanie, popáleniny, modul č. 4 – zlomeniny, poranenia kĺbov. Každá lekárnička musí obsahovať tiež kartu prvej pomoci.

„Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie,“

dodáva hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Uložný priestor lekárničky má byť suchý, čistý a ľahko prístupný. V osobných motorových vozidlách je ideálnym miestom kufor vozidla, kde nedochádza k žiadnej zmene. Lekárnička v autobusoch sa podľa novej úpravy umiestňuje na označenom a prístupnom mieste v priestore vozidla určenom pre cestujúcich.

Autor: (dem), Foto: ilustračné