Nová investícia do cirkulárnej ekonomiky v Banskej Bystrici

SPRÁVY
0 /

Spoločnosti ecorec Slovensko a Green Tech Slovakia spustili v Banskej Bystrici novú linku na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. Plastový odpad, ktorý sa už nedá recyklovať, poslúži ako surovina na výrobu alternatívneho paliva, ktoré v cementárňach nahradí tradičné fosílne palivá.

Ďalšia investícia pre Banskú Bystricu

Ide o príklad strategickej spolupráce najväčšieho slovenského recyklátora PET fliaš a najväčšieho výrobcu alternatívnych palív pre cementárne

Nevyužiteľné zvyšky PET fliaš,  ktoré ďalej nie je možné recyklovať, už neskončia na skládke, ale dostanú novú príležitosť. Spoločnosti ecorec Slovensko a firma Green Tech Slovakia, súčasť skupiny Green Group, spustili v metropole stredného Slovenska novú linku na výrobu alternatívnych palív.

Nerecyklovateľné časti plastových fliaš spolu s iným vhodným priemyselným odpadom sú vstupnou surovinou pri výrobe palív, ktoré sa využívajú ako náhrada fosílnych palív v cementárňach. Pridanou hodnotou je tak nielen ekologickejší prístup v spracovaní zvyškov PET fliaš, ale aj znižovanie emisií CO2 v porovnaní s tradičnými fosílnymi palivami až o 30 %.

„Sme radi, že vďaka spolupráci s Green Tech Slovakia môžeme zákazníkom ponúknuť ekologickejšiu alternatívu k skládkovaniu, a zároveň rozšíriť naše služby aj v tomto regióne,“

hovorí Juraj Číž, riaditeľ spoločnosti ecorec, ktorá je dcérskou spoločnosťou Danucem.

Juraj Číž

Juraj Číž

Ecorec vyrába alternatívne palivá pre cementárne z odpadu, ktorý zodpovedá prísnym technickým a legislatívnym špecifikáciám. Alternatívne palivá sa vyrábajú najmä z priemyselného, ale aj komunálneho odpadu, nerecyklovateľných zvyškov z triedenia plastov, výmetov z papiera a podobne.

Alternatívne palivá by mohli do budúcnosti nahradiť až 90 % zdrojov energie potrebných na výrobu cementu a priniesť tak množstvo ekologických benefitov, počnúc zužitkovaním odpadov, ktoré by inak skončili na skládkach, znižovaním emisií CO2 či úsporou neobnoviteľných prírodných zdrojov.

Slovenské cementárne podľa údajov Zväzu výrobcov cementu ročne používajú viac než 350 000 ton alternatívnych palív. Strategická spolupráca medzi ecorec a Green Tech má tak potenciál prispieť k rýchlejšiemu napredovaniu Slovenska v oblasti cirkulárnej ekonomiky.

Spoločnosť Green Tech Slovakia má ambíciu aj kapacitu spracovať celkový objem PET fliaš zo zálohového systému a pretransformovať ich na vstupnú surovinu.

„Tento koncept dokonale zapadá do našej stratégie maximalizovať využitie odpadu ako suroviny. Okrem plnej recyklácie PET fliaš, ktorú máme v rámci skupiny dotiahnutú na systém „bottle to bottle“, teraz vieme začať využívať aj ťažšie recyklovateľné priemyselné odpady,“

potvrdzuje Michal Figúr, konateľ spoločnosti Green Tech Slovakia, ktorá je najväčším recyklátorom PET fliaš na Slovensku.

Michal Figúr

Michal Figúr

O spoločnosti ecorec Slovensko

Spoločnosť ecorec Slovensko s.r.o., pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva od roku 1993. Hlavným cieľom jej činnosti je nakladanie s odpadmi a ich ekologické spracovanie na alternatívne palivá, ktoré sa ďalej využívajú ako zdroje energie v cementárenskom priemysle.

Alternatívne palivá z odpadu dodáva materskej spoločnosti Danucem Slovensko a.s., ktorá je so svojimi závodmi v Rohožníku a Turni nad Bodvou najväčším výrobcom cementu v regióne. Viac informácií o spoločnosti nájdete na https://www.ecorec.eu/.

Constantin Damov z Green Group

Constantin Damov z Green Group

O spoločnosti Green Tech Slovakia

Green Tech Slovakia s. r. o. je najväčším recyklátorom PET fliaš na Slovensku. Banskobystrická recyklačná spoločnosť Ekolumi (dnes Green Tech Slovakia) bola koncom roka 2019 začlenená do Green Group, európskeho lídra na trhu recyklácie PET.

Úvodná investícia Green Group vo výške 13 miliónov eur bola zameraná na revitalizáciu starého priemyselného areálu bývalej cementárne a prístavbu novej haly. V nej je umiestnená rozsiahla výrobná linka na triedenie, čistenie a drvenie použitých PET fliaš. Tá bola zmodernizovaná ešte minulý rok vďaka ďalšej 12 miliónovej investícii. PET fľaše sa tu spracovávajú do tzv. PET vločiek.

Celková kapacita linky je 40 000 ton PET fliaš ročne na vstupe a 30 000 ton PET vločiek na výstupe. Spoločnosť plánuje pokračovať v ďalších investíciách, ktoré budú smerovať do modernizácie technológií na pretransformovanie PET fliaš do rPET regranulátu a PET viazacích pások,  vo výške 20 miliónov eur.

Zdroj: Lenka Stejskalová, Foto: ecorec a Green Tech