Nosko ukončil 28 – ročnú zmluvu so smetiarmi, od 1. augusta prichádza nová firma

SPRÁVY
18 /

V poslednom období sa v meste kopili sťažnosti súvisiace zo zberom komunálneho odpadu. Od 1. augusta by malo aj týmto problémom definitívne odzvoniť.

Nevypovedateľné zmluvy?

Zber komunálneho odpadu zabezpečovalo v meste pod Urpínom prakticky od revolúcie niekoľko firiem na základe zmlúv, ktoré trvali neuveriteľných 28 rokov a bolo k nim uzavretých nespočetné množstvo dodatkov. Aj vďaka tomu malo mesto sťaženú situáciu pri vyjednávaní s dodávateľmi, ale najmä pri ich kontrole, čoho výsledkom je aj aktuálny stav so znečistením stojísk po celom meste.

To čo jeho predchodcovia odmietali, primátor Ján Nosko avizoval už vo svojom prvom volebnom období. Rozhodol sa tieto zmluvy ukončiť a vyhlásiť nové transparentné verejné obstarávanie. Zber dát, príprava podkladov a samotné verejné obstarávanie trvalo bezmála 2 roky.

V týchto dňoch už mesto Banská Bystrica uzavrelo zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi s víťazom verejného obstarávania – medzinárodnou spoločnosťou Marius Pedersen. Tá má začať platiť od 1. augusta 2019, kedy sa končia zmluvy všetkým doterajším firmám.

Teší ma, že po 28 rokoch dochádza k výraznej zmene a rozšíreniu zmluvných podmienok v poskytovaní služby zberu odpadu. Verím, že nový poskytovateľ bude schopný v plnom rozsahu a kvalite zabezpečovať službu  a podnety, ktoré sme v poslednom období dostávali, sa nebudú opakovať,“

vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Nová zmluva prináša množstvo noviniek

Najväčou zmenou je fakt, že o vývoz smetí v Banskej Bystrici sa bude starať od augusta, po dobu najbližších desať rokov, už iba jedna spoločnosť. Tá bude zabezpečovať vývoz smetí prostredníctvom 29 vozidiel spĺňajúcich emisnú triedu minimálne EURO 5, EURO EEV alebo EURO 6, prípadne budú mať pohon na alternatívne palivá alebo hybridný pohon. Znamená to, že sa bude jednať o takmer nové vozidlá.

Po novom budú všetky vybavené satetitným monitorovacím zariadením – GPS pre lepšiu kontrolu ich pohybu zo strany mesta. Okrem klasických vozidiel sa počíta aj s vozidlom, ktoré má vo výbave hydraulickú ruku pre vysýpanie polopodzemných kontajnerov, s ľahkým vozidlom na prejazd pešou zónou alebo so špecializovaným vozidlom na umývanie a dezinfekciu kontajnerov.

Povinnosťou novej spoločnosti bude v priebehu 9 až 12 mesiacov vymeniť všetky kontajnery na území mesta za nové, čo je cca 6000 kusov, ako aj prevádzkovať zberňu triedeného odpadu, ktorá by mala byť rozšírená o EKO sklad na zber odpadov s obsahom škodlivín. Okrem odvozu odpadu pribudne smetiarom aj povinnosť vyčistiť stojisko do vzialenosti 3 metre od kontajnerov. V prípade zberu nadrozmerného odpadu až do vzdialenosti 7 metrov.

„Momentálne sa intenzívne pripravujeme a robíme všetko preto, aby zmena služby prebehla bez väčších problémov. Zameriavame sa najmä na náročnosť logistiky, poskytnutie novej zberovej techniky a personálne zabezpečenie služby,“

uviedol  zástupca  spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Oliver Šujan.

Spoločnosť sa v reakcii na súčasnú situáciu v meste rozhodla urýchliť nasadenie nových vozidiel pred začiatkom novej zmluvy s mestom a využije svoje kapacity z iných prevádzok s cieľom dočistiť stanovištia do konca týždňa.

Pribudnú polopodzemné kontajnery

Veľmi očakávané medzi obyvateľmi sú aj zapustené polopodzemné kontajnery. Tých by podľa zmluvy malo pribudnúť 160 kusov na 45 stojiskách a ich súčasťou by mali byť aj elektronické snímače ich naplnenosti. Po odoslaní signálu o ich 75 – percentnom naplnení by mali byť vyprázdnené.

Veľká zmena

Vzhľadom na fakt, že prichádza logisticky, časovo a z hľadiska počtu plánovaných úkonov náročná zmena,  mesto žiada všetkých obyvateľov a podnikateľov o zhovievavosť a trpezlivosť. V prípade, že zaevidujú nedostatky v súvislosti so zmenou poskytovateľa služby, môžu kontaktovať oddelenie MsÚ  telefonicky na čísle 048/4330454 alebo prostredníctvom elektronickej pošty separovanyzber@banskabystrica.sk.

Všetky dôležité a užitočné informácie a oznamy k nakladaniu s komunálnym odpadom sú zverejnené na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii – Nakladanie s odpadmi.

Autor: (dem), Foto: ilustračné