Nominácie na cenu HUMAN FORUM 2021 sú otvorené

SPRÁVY
0 /

V novembri sa v Banskej Bystrici uskutoční ôsmy ročník medzinárodnej ľudskoprávnej konferencie „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorá sa tento rok bude venovať posilňovaniu lokálnych demokracií ako prevencii rastu extrémizmu.

Do 31. októbra 2021 môžete nominovať jednotlivca alebo kolektív na cenu HUMAN FORUM. Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie.„Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológiách podporujúcich intoleranciu, antisemitizmus, rasizmus a ultranacionalizmus nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov,“

uvádza Csilla Droppová z organizačného výboru.

Csilla Droppová

Csilla Droppová

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor HUMAN FORA. Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí, a to do 31. októbra 2021 e-mailom na adresu nievnasommeste@cko.sk. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb a odôvodnenie predloženého návrhu.  O udelení ceny rozhoduje sedem členná Rada ceny HUMAN FORUM.

Alexandra Bitušíková odovzdávala vlani Cenu Human Forum evanjelickej farárke Anne Polckovej so slovami:

„Toto ocenenie  je vyjadrením úcty k jej občianskej odvahe – cena je  ocenením ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti a rovnosti všetkých ľudí.“

Alexandra Bitušíková

Alexandra Bitušíková

HUMAN FORUM organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s  Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Nadáciou Ekopolis, Záhradou CNK a mestom Banská Bystrica.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny bude súčasťou podujatia HUMAN FORUM, ktoré sa uskutoční 24. – 25. novembra 2021 v Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete na www.humanforum.sk.

Zdroj: Human Forum, Foto: ilustračné