Na opravu premostenia Laskomerského potoka použije mesto rezervný fond

SPRÁVY
0 /

Júnové mestské zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu na odstránenie havarijnej situácie premostenia Laskomerského potoka na mestskej komunikácii Laskomerská.  Celková výška investície bude 215 tisíc eur.

Mesto predložilo poslancom dôvodovú správu, v ktorej sa okrem iného uvádza:

„V apríli 2019 sa uvoľnili kamene, z ktorých je pôvodná klenbová časť premostenia, v dôsledku čoho sa vytvorili diery cez zvršok a mostovku Zároveň sa výrazne zhoršil stav ľavobrežnej opory, ktorá je v súčasnosti silne podmytá, kamenivo je uvoľnené a vypadané do potoka. V podobnom, aj keď menej kritickom stave, je pravobrežná opora.“

Ďalej dôvodová správa pokračuje:

Za mostom smerom na Laskomerskú dolinu je v dôsledku rozpadu mostových opier poklesnutá vozovka Správca komunikácie evidoval odporúčanú potrebu opravy premostenia už od roku 2014, na základe ktorej vykonával kontrolu aktuálneho stavu.“

Statik na základe zisteného havarijného stavu odporučil okamžitú rekonštrukciu mosta resp. jeho zmenu na priepust. Pred zahájením stavebných prác je nevyhnutné obmedzenie  prejazdu nákladných vozidiel nad 3,5 tony a zníženie rýchlosti motorových vozidiel pri prejazde mostom na 20 kilometrov za hodinu.

Dopravné obmedzenia sa budú týkať aj dopravy na rýchlostnej ceste R1. Správca mestských komunikácií zároveň zabezpečí verejné obstaranie projektovej dokumentácie na odstránenie havarijného stavu premostenia ponad Laskomerský potok.

Autor: (dem), Foto: Mesto BB