Mesto predalo Kuzminovcom stavebný pozemok, rodinka zostáva v Banskej Bystrici

SPRÁVY
9 /

Utorkové mestské zastupiteľstvo pri prevode nehnuteľností schválilo odpredaj stavebného pozemku na Kvetinovej ulici v mestskej časti Fončorda manželom Nasti a Danielovi Kuzminovcom. Naša úspešná biatlonová rodinka si tu chce postaviť dom.

Prevod tejto mestskej nehnuteľnosti o výmere 2 195 m2 na výstavbu rodinného domu bol schválený potrebnou trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Podľa poslanca Mareka Modranského je to minimum, čo môže mesto urobiť pre Nasťu Kuzminovú a jej rodinu. Mesto v dôvodovej správe uviedlo:

„Anastasija Kuzmina s Danielom, ako obyvatelia mesta Banská Bystrica výraznou mierou, prostredníctvom športových úspechov prispievajú k reprezentácii a zviditeľňovaniu mesta Banská Bystrica v celosvetovom meradle. Neoceniteľný je i ich prínos pre rozvoj športu v meste a Dukle ich aktivitami na zapájanie sa detí a mládeže do športu, pre aktívny a zdravý spôsob života obyvateľov mesta.“

Trojnásobná olympijská víťazka a majsterka sveta v biatlone Nasťa Kuzminová je od roku 2010 čestnou občiankou mesta Banská Bystrica, niekoľkonásobnou laureátkou ocenenia najlepšieho športovca SR ako i športovca roka v Banskej Bystrici.

Cena pozemku vo výške  57,85 € za m² (celkom 126 980,75 €) bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica na základe priemeru cenovej mapy a znaleckého posudku  nehnuteľnosti.

Zámer prevodu nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej stránke mesta Banská Bystrica od 10.  do 25. júna 2019, takže boli splnené všetky podmienky transparentného nakladania s nehnuteľnosťou mesta.

Banskobystrická alternatíva sa otočila Kuzminovcom chrbtom

Napriek tomu, že manželom Nasti a Danielovi Kuzminovcom neboli zo strany mesta pri kúpe pozemku poskytnuté žiadne finančné zvýhodnenia, poslanecký klub Banskobystrickej alternatívy hlasoval proti tomuto odpredaju. Títo poslanci dlhodobo nepodporujú ani rôzne investičné projekty mesta ako výstavba novej autobusovej stanice, či rekonštrukcia mestského parku.

Poslanci BBA mali námietky už v komisiách. Na zastupiteľstve to odôvodňovali aj údajne nevhodným pozemkom na výstavbu rodinného domu. To vyvrátil vedúci Odboru územného plánovania a architekta mesta Ing. arch. Vladimír Letovanec s tým, že sa jedná o o územie, kde je výstavba rodinného domu možná.

V každom prípade fakt, že manželia Kuzminovci si chcú na kúpenom pozemku postaviť rodinný dom, nasvedčuje, že chcú s dvomi deťmi Jelisejom a Olíviou zostať natrvalo bývať v Banskej Bystrici. A to je dobrá správa pre Bystričanov.

Autor: (tom), Foto: ilustračné