Ján Nosko: K mestským hradbám sme sa prihlásili už dávno

SPRÁVY
1 /

Mestské hradby sú neoddeliteľnou historických jadier európskych miest, ktoré ich udržiavajú pre budúce generácie ako pamiatku na svoju históriu. Má ich aj Banská Bystrica, aj keď nie všetky sa nachádzajú na mestských pozemkoch, čo komplikuje ich údržbu.

Banskobystrický primátor Ján Nosko v súvislosti s nie práve najlepším stavom mestských hradieb reaguje na kritické hlasy časti verejnosti aj z radov mestských poslancov.

Svoje stanovisko štatutár mesta zverejnil na sociálnej sieti:

„V poslednom období sa na sociálnych sieťach šírili rôzne blogy a výzvy na to, aby som sa prihlásil k mestským hradbám a zabezpečil ich obnovu. Myslím si, že mestské hradby nevznikli počas môjho prvého a ani aktuálneho volebného obdobia. „Narodili“ sa podstatne skôr.

Priznal som sa k nim už pred niekoľkými rokmi, keď sme dali spracovať pasportizáciu mestských hradieb a požiadali o názory historikov. Nie všetky časti hradieb sa nachádzajú na pozemkoch mesta, a zároveň nie sú ani zapísané v našom majetku. Napriek tomu, že nemôžeme okamžite pristúpiť k ich obnove – konáme.

Stretol som sa s vedúcim katastrálneho odboru, aby nám pomohol identifikovať vlastníkov pozemkov pod mestskými hradbami, s ktorými následne vyvoláme rokovanie. Zároveň sme oslovili aj riaditeľku Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, aby sme s ich pomocou vedeli vytypovať najkritickejšie úseky, ktoré bude potrebné sanovať čo najskôr. Musíme vedieť, akým spôsobom máme postupovať.

Keďže nepôjde o malé finančné prostriedky, budeme hľadať cestu, ako získať na obnovu aj potrebné mimorozpočtové zdroje. Mestské hradby sú rozsiahle a, žiaľ, sú v stave, v akom sú. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, no verím, že krok po kroku a kúsok po kúsku sa nám ich podarí obnoviť.“

Zdroj: FB a (tom), Foto: ilustračné