FOTO: Pochôdzna fontána pred MsÚ žije v lete kúpajúcimi sa deťmi

SPRÁVY
7 /

Mesto Banská Bystrica 7. mája 2019 slávnostne otvorilo novú pochôdznu fontánu v parčíku pred mestským úradom. Pribudla tak ďalšia osviežujúca vodná plocha na území nášho mesta, ktoré sa kedysi nazývalo aj mestom fontán.

Fontána s viacúčelovým využitím

Po obnove parčíka pred mestským úradom sa Bystričania a návštevníci mesta dočkali záverečnej bodky vydareného stvárnenia tohto v minulosti zanedbávaného priestoru.  Architektonický návrh vychádzal z tvaru niekdajšej fontány, pričom táto nová pozostáva z troch okruhov po 12 trysiek a z ďalšej stredovej trysky, ktorá tvorí dominantný gejzír.

Jednotlivé okruhy sú samostatne regulované. Všetky trysky sú osvetlené LED svietidlami a celá plocha je vyspádovaná od obvodu ku stredovej tryske, kde sa nachádza zberná šachta prekrytá vtokovou mrežou. Kovové časti sú vyrobené z nerezu. Plocha fontány je z prírodného kameňa, ktorý je pochôdzny.

Teší ma, že sa nám tento projekt podarilo zrealizovať  a fontána v parku pred úradom bude robiť obyvateľom radosť a zároveň bude plniť osviežovaciu funkciu počas horúcich letných dní. Verím, že fontána prispeje k celkovému skrášleniu tohto miesta a parčíku prinavráti podobu, ktorá mu kedysi patrila,“

povedal primátor Ján Nosko.

K fontáne sa vyjadril sa aj jej tvorca – architekt Ladislav Bradiak slovami:

„Voda ako jeden zo základných živlov i prírodných zdrojov je čoraz vzácnejším artiklom. Hlavne v mestách sa tečúca voda stáva aj v súvislosti s klimatickou zmenou čoraz žiadanejšou súčasťou verejných priestranstiev, kde okrem výtvarného účinku pomáha aj zlepšovať mikroklímu, čo vieme oceniť najmä v horúcich letných dňoch. Preto som nesmierne rád, že sa nám podarilo oživiť jednu zo zabudnutých fontán nášho mesta. Pri jej tvorbe sme sa inšpirovali mnohými príkladmi zo zahraničia a navrhli sme ju pochôdznu, aby sa každý mohol ovlažiť a osviežiť. Výtvarno – estetický celok kruhovej fontány podporuje množstvo kombinácií vodostreku či meniaceho sa osvetlenia jednotlivých trysiek. Navrhnuté štyri okruhy fontány umožňujú variabilitu a rôzne výšky vodných stĺpov.“

Skvelý nápad

Pár mesiacov fungovania fontány pred MsÚ dal primátorovi aj architektovi za pravdu. Farebná pochôdzna fontána plní osviežovaciu ai estetickú funkciu, v horúcich dňoch tohto leta sa však pre najmenších stala aj neoficiálnym prírodným „kúpaliskom“.

Často tu vidno mamičky alebo oteckov či celé rodinky, ako počas slnečných dní sedia na lavičkách a ich deti v plavkách s veselým džavotom pobehujú pod meniacimi sa prúdmi vody. Vtedy fontána pripomína detské kúpalisko. Ale tak to má byť.

Nebýva často zvykom, aby mestské fontány slúžili na kúpanie, najmä tie staršie, ibaže doba sa mení a architekti navrhujú aj takéto pochôdzne fontány, ktoré sú prístupné ľuďom a dá sa pomedzi osvežujúcu vodu aj chodiť. Deťom nerobí problém prezliecť si plavky, riadne namočiť a potom vysušiť uterákom alebo na slnku v parčíku.

Jedným slovom postaviť v Banskej Bystrici takúto pochôdznu fontánu neďaleko centra mesta  bol skvelý nápad. Podobné fontány môžu vzniknúť pri revitalizácii vnútroblokov na sídliskách Rudlová – Sásová a Fončorda.

Autor: (tom), Foto: redakčné