FOTO: Mesto a kraj spájajú sily s cieľom zachrániť Dom kultúry, zakladajú spoločnosť Dom kultúry BB s. r. o.

SPRÁVY
10 /

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom utorkovom zasadnutí schválilo predložený návrh na založenie obchodnej spoločnosti Ide o jeden z prvých spoločných krokov Mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja, smerujúcich k nadobudnutiu a následnej komplexnej rekonštrukcii tohto kultúrno-spoločensky významného objektu mesta.

Spoločný postup mesta a kraja

Založeniu obchodnej spoločnosti musí taktiež predchádzať jej schválenie krajským zastupiteľstvom, ktorého zasadnutie sa uskutoční dňa 1. júla 2022. Cieľom oboch samospráv je prostredníctvom novozaloženej obchodnej spoločnosti nadobudnúť Dom kultúry do vlastníctva, následne pripraviť projekt jeho komplexnej rekonštrukcie a opätovne ho sprístupniť verejnosti.

Zámer založenia spoločnosti je finálnym výsledkom rokovaní, dohôd a spolupráce mesta s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Spoločnosť bude zastupovať obidve samosprávy, najmä v procese nadobudnutia Domu kultúry a priľahlých pozemkov do najbližšie vyhlásenej verejnej dražbe, resp. aj v ďalšej administratívno – technickej správe, v prípade úspešného nadobudnutia.

Zľava Ján Nosko a Ján Lunter

Zľava Ján Nosko a Ján Lunter

Každá zo samospráv bude v obchodnej spoločnosti vlastniť päťdesiatpercentný obchodný podiel. Prvými konateľmi budú Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica a  Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Súčasťou orgánov spoločnosti bude aj šesťčlenná dozorná rada, ktorej členmi budú traja poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a traja poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

„Verím, že pri dražbe Domu kultúry a priľahlých pozemkov budeme úspešní a spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom mu dokážeme prinavrátiť status dôstojného kultúrno -spoločenského stánku. Samozrejme, počítame s tým, že v rámci dražby môžu byť predložené aj ďalšie ponuky, avšak stále platí, že mesto je vlastníkom podstatnej časti pozemkov. Aj to je jeden z faktov, ktorý by mal spolu s aktuálne platnou územno – plánovacou dokumentáciou garantovať prioritné využitie objektu na jeho kultúrno – spoločenské účely,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Mesto Banská Bystrica poskytne obchodnej spoločnosti návratnú finančnú výpomoc vo výške 750-tisíc eur a Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 1,6 milióna eur. Tieto finančné prostriedky budú slúžiť na úhradu dražobnej zábezpeky, ako aj na úhradu ceny v prípade úspešného vydraženia.

„Založenie spoločnej eseročky Mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja vytvára administratívno-právne predpoklady pre ďalšie spoločné kroky, smerujúce k obnove Domu kultúry. V utorok o ňom rozhodovali poslanci mesta, Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja sa bude týmto materiálom zaoberať na svojom najbližšom rokovaní, 1. júla. Našim spoločným cieľom je vrátiť Dom kultúry späť obyvateľom nielen mesta, ale celého kraja. Zachované bude jeho pôvodné využitie na spoločenské a kultúrne účely, ktoré sme deklarovali už koncom minulého roka, pri predstavovaní nášho zámeru. Ďalším krokom bude obojstranné schválenie zmluvy o spolupráci, kde sa dohodneme, ako Dom kultúry spoločne spravovať v prospech obyvateľov mesta i kraja. Predpokladáme, že zmluva by mohla byť predmetom rokovania septembrového krajského zastupiteľstva. Následne sa budeme v aukcii uchádzať o získanie Domu kultúry do majetku tejto spoločnej s. r. o.,“

dodáva predseda BBSK Ján Lunter.

Ján Lunter

Ján Lunter

Dom kultúry v Banskej Bystrici

Nachádza v centrálnej časti Banskej Bystrice, je súčasťou Námestia slobody.  Pôvodná stavba je z roku 1979, prístavba z roku 1988. Objekt je päťpodlažný, s jedným podzemným podlažím a štyrmi výškovo rozdielne uskočenými nadzemnými podlažiami. Atypickú stavbu navrhol architekt Jozef Chrobák a v roku 1979 získalo toto dielo Cenu Zväzu slovenských architektov (Cena Dušana Jurkoviča).

Stavba bola tiež zapísaná do národného registra dedičstva modernej architektúry 20. storočia DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement).

Pôvodný vlastník OZ KOVO v roku 2007 budovu predal súkromnému developerovi, od roku 2013 chátra a čaká na záchranu. Teraz je objekt v dražbe a čaká sa, kto a za akú cenu ho odkúpi. V hre sú spoločne BBSK a Mesto Banská Bystrica

Dom kultúry v súčasnosti

Dom kultúry v súčasnosti

Zdroj: Dominika Adamovičová, Lenka Štepáneková a (tom) , Foto: Marek Mačica, redakčné a  archív