FOTO: Mapy bývalého Vojenského kartografického ústavu sa dostali na internet

SPRÁVY
9 /

Turistické mapy, ktoré ešte v 20. storočí začal na kartografických podkladoch vtedajšej Československej armády vytvárať bývalý Vojenský kartografický ústav Harmanec, sú na internete bezplatne prístupné verejnosti. Stalo sa tak vďaka spolupráci kartografov a redaktorov bývalého štátneho podniku so Slovenským múzeom máp v Kynceľovej.

„Rozhodli sme sa predstaviť tieto legendárne mapy aj takouto formou a dať ich k dispozícii verejnosti, pretože pre mnohých Slovákov majú veľkú emocionálnu hodnotu. Preventívne opatrenia spojené s koronavírusom v poslednom období priviedli mnohých ľudí do slovenskej prírody, na turistické trasy. Generácie turistov kedysi využívali tieto mapy pri túrach slovenskou krajinou a veríme, že v tomto období ich tie isté mapy inšpirujú k trvalejšiemu návratu k domácej turistike,“

hovorí o iniciatíve Lucia Lalíková zo Slovenského múzea máp.

Turistické mapy  v mierke 1:50 000 a 1:25 000, ako aj rôzne špeciálne mapy VKÚ Harmanec sú bezplatne prístupné cez webové stránky Slovenského múzea máp, ako aj cez špeciálny portál www.vku-mapy.sk.

„Nefungujú síce ako online navigácia, ale dajú sa bez problémov vytlačiť alebo stiahnuť v obrazovej forme. Mnohé boli od čias svojho prvého publikovania aktualizované, viaceré sa však stále dajú nájsť v takom stave, ako ich pripravil bývalý štátny Vojenský kartografický ústav,“

vysvetľuje Lalíková a dodáva:

„Mapy dokážu byť pre mnohých nielen spomienkami na turistické začiatky, ale aj peknými obrázkami a vieme už, že niektorí nadšení priaznivci turistiky a Slovenska si z nich dokážu urobiť napríklad pekné pozadie na obrazovku svojho počítača alebo mobilu.“

Turisti dnes v teréne na orientáciu už často využívajú rôzne navigačné aplikácie, ale Slovenskom múzeu máp veria, že charakteristické mapy z dielne harmaneckej vojenskej kartografie prinesú milovníkom slovenskej prírody inšpiráciu. Napokon, sú v nich vyznačené všetky pôvodné, dnes už legendárne trasy, ako napríklad Cesta hrdinov SNP, Tatranská či Rudná magistrála.

Bývalý Vojenský kartografický ústav (VKÚ) vznikol v roku 1948 ako súčasť Vojenského zemepisného ústavu Praha. Dejiny jeho vzniku a začiatok budovania historického sídla v Harmanci však siahajú do obdobia pred 2. svetovou vojnou.

V druhej polovici 20. storočia sa stal hlavnou kartografickou a polygrafickou kapacitou topografickej služby Československej armády. Špecialitou ústavu bola výroba reliéfnych máp a stolov, využívaných vojskom v poľných podmienkach, ako aj dve vydania rozsiahleho Vojenského zemepisného atlasu, ktorý vyspelosťou spracovania a technológiou výroby predčil celú vtedajšiu svetovú špičku.

Kartografická výroba VKÚ slúžila výlučne na plnenie vojenských úloh a podliehala utajeniu, takže verejnosť nemala k harmaneckým mapám prístup. Až po politických zmenách v novembri 1989 a následnej premene ústavu na štátny podnik mohli v roku 1992 začať vyrábať civilné mapové tituly.

Prvá moderná turistická mapa, vytvorená na veľmi presných vojenských mapových podkladoch, bola Turistická mapa číslo 100 Okolie Banskej Bystrice – Donovaly.

Zdroj: Slovenské múzeum máp, Foto: Dušan Hein