Dopravné obmedzenia v meste pod Urpínom počas cyklistických pretekov Okolo Slovenska

SPRÁVY
8 /

V dňoch 17. a 18. septembra 2020 sa uskutoční 2. a 3. etapa 64. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA. Banskobystrická polícia upozorňuje, že z dôvodu konania cyklistických pretekov bude na cestách v okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom obmedzená alebo úplne vylúčená cestná premávka.

Banská Bystrica

Dňa 17. septembra  v čase od 14:45 do 17:00 hod. bude cestná premávka obmedzená

alebo úplne vylúčená:

– na ceste I/14 Horský priechod Šturec;

– cesta I/59 v úseku od križovatky s cestou I/14 až po križovatku s Jakubskou cestou,  v meste Banská Bystrica, ulice Jakubská cesta, Kostiviarska cesta, Medený Hámor,  Lazovná, J. Kráľa, Dolná, Komenského, Na Karlove, cesta na Šachtičky, Kynceľovská cesta, Na Hrbe;

– cesta I/66 v úseku od svetelnej križovatky pri Kurte až po SC EUROPA, Nám. Vajanského,  na cestách v obci Nemce a Kynceľová.

Dňa 18. septembra  v čase od 11:25 do 11:50 hod. bude cestná premávka obmedzená

alebo úplne vylúčená:

– v centre mesta Banská Bystrica, ul. Dolná, Vajanského námestie, Nám. Ľ. Štúra, Sládkovičova  Zvolenská cesta;

– cesta I/69 v úseku od Zvolenskej cesty až po hranicu okresov Banská Bystrica – Zvolen.

Dopravné obmedzenia

V súvislosti s podujatím budú prijaté aj nevyhnutné dopravné obmedzenia zaisťujúce bezpečnosť pretekárov, sprievodného konvoja a návštevníkov podujatia. Preto je potrebné počítať s priebežným uzatváraním komunikácií na trase pretekov sprievodnými vozidlami Policajného zboru SR a s dlhodobejším uzatvorením niektorých ulíc a parkovísk v centre mesta.

Pre parkovanie vozidiel organizátorov bude vo štvrtok 17. septembra 2020 až do štartu piatkovej etapy vymedzená parkovacia plocha na Nám. Š. Moysesa (pred Barbakanom). Sprievodné vozidlá a tímové autobusy budú na parkovanie využívať parkovisko na Štefánikovom nábreží (bývalá OVS)., Kapitulskú ulicu a  Cikkerovu ulicu.

Do Kapitulskej ulice bude vo štvrtok a v piatok dopoludnia umožnený vjazd len dopravnej obsluhe a vozidlám na parkoviská resp. do garáží mimo verejných parkovacích miest.

Na Cikkerovej ulici bude v tomto čase zakázané státie vozidiel po ľavej strane komunikácie. Rovnako bude parkovanie vylúčené vo štvrtok 17. spetembra až do ukončenia etapy na úseku Hornej ulice od Nám. Š. Moysesa po križovatku s Komenského ulicou.

„Priebežným uzatváraním komunikácií príslušníkmi Policajného zboru SR pred prejazdom pelotónu bude dotknutá aj prevádzka prímestskej a mestskej hromadnej dopravy, preto je potrebné počítať so zdržaním/meškaním spojov v závislosti od toho, ako je ich trasa dotknutá prejazdom pelotónu,“

upozorňuje hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Organizátori aj v súvislosti s kolíziami pretekárov s nedisciplinovanými vodičmi, ktoré sa vyskytli v uplynulých týždňoch na pretekoch v zahraničí, apelujú na motoristov, aby boli zhovievaví, rešpektovali pokyny príslušníkov štátnej polície, mestskej polície a usporiadateľov a nevychádzali vozidlami na trať z vedľajších komunikácií a priľahlých nehnuteľností (vjazdov) v čase medzi „uzatvorením“ a „otvorením“ trate políciou.

Zdroj: KR PZ BB a mesto BB, Foto: ilustračné