Dobrá správa pre Banskú Bystricu a Zvolen – eurofondy budú čerpať obe mestá samostatne

SPRÁVY
1 /

Mesto Banská Bystrica  vníma pozitívne rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  o vytvorení dvoch samostatných území udržateľného mestského rozvoja (UMR) Banská Bystrica a Zvolen v procese čerpania eurofondov v ďalšom programovom období na roky 2021 – 2027.

Banská Bystrica spolu so Zvolenom presadili princíp subsidiarity

Subsidiarita je princíp, ktorý v základnej definícii poznal už Aristoteles a v stredoveku Tomáš Akvinský. Vymedzoval sa ako učenie o kompetentnom rozhodovaní na čo najnižšej spoločenskej úrovni. To znamená, že čo môže urobiť nižší sociálny útvar sám, nemá mať v kompetencii vyšší sociálny útvar.

V aktuálnom prípade to, čo môžu urobiť mestá a obce, ktoré najlepšie poznajú potreby svojich obyvateľov, nemá určovať štát, ale samotné samosprávy. Právo samospráv rozhodnúť sa samostatne, dobrovoľne a postupovať slobodne pri príprave svojich stratégií deklaruje aj Európska komisia, ktorá zároveň tvrdí, že regionálny rozvoj v území samospráv má byť budovaný zdola nahor, nie z úrovne štátu.

Mestský úrad Banská Bystrica

Mestský úrad Banská Bystrica

Primátor Ján Nosko od začiatku presadzoval vytvorenie dvoch samostatných UMR Banská Bystrica – Zvolen, pretože obe mestá spĺňajú metodiku stanovenú MIRRI SR. Takýto postup vytvorenia dvoch samostatných UMR podporovala aj Únia miest Slovenska, Združenie K 8, ako aj väčšina poslancov banskobystrického a zvolenského mestského zastupiteľstva.

Vždy som sa snažil správať zodpovedne a vybojovať pre naše mesto čo najviac. Preto som veľmi rád, že MIRRI si osvojilo názor samospráv, prijalo naše požiadavky ako legitímne a akceptovalo rozhodnutie Banskej  Bystrice a Zvolena vytvoriť dve samostatné územia udržateľného mestského rozvoja. Pre naše mestá je to dobrá správa, a konečne môžeme začať pracovať na príprave našich stratégií. Týmto krokom sme pomohli aj mestu Zvolen, aby si mohlo presadiť svoje samostatné UMR, keďže podmienky metodiky spĺňajú aj oni,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Vytvorením dvoch UMR budú môcť mestá v procese čerpania eurofondov postupovať samostatne. Znamená to, že o svojom funkčnom území budú môcť rozhodovať nezaujate a slobodne. Samostatný UMR zjednoduší proces prípravy stratégie, ktorá zadefinuje rozvojové projekty pre Banskú Bystricu a Zvolen. Dvomi samostatnými UMR sa eliminuje aj komplikovanosť rozhodovacích procesov.

Teraz začíname pracovať na vytvorení Integrovanej územnej stratégie UMR. Aby sme ju vedeli spracovať, potrebujeme vytvoriť kooperačnú radu – tím ľudí, ktorý bude koordinovať práce v rámci siedmich pracovných tematických skupín. Na základe vstupnej správy sa zamerajú na zadefinovanie a upresnenie priorít, ktoré bude chcieť Banská Bystrica a funkčné územie 18 obcí čerpať v nasledujúcom období,“

vysvetľuje Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov.

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Hoci mestá Banská Bystrica a Zvolen vytvoria dve samostatné územia udržateľného mestského rozvoja, chcú aj naďalej spolupracovať na základe dobrovoľnosti a hľadať spoločné projekty, ktoré ich posunú vpred. Preto bola vytvorená pracovná skupina  zložená zo zástupcov UMR Banská Bystrica, UMR Zvolen a BBSK, ktorej vznik podporili aj banskobystrickí poslanci na februárovom zasadnutí MsZ.

V rámci nej sa bude vzájomne koordinovať previazanosť spoločných projektov jednotlivých stratégií UMR a strategicko-plánovacích regiónov.

S pani primátorkou Zvolena Lenkou Balkovičovou sme podpísali Memorandum, v ktorom deklarujeme, že ako susediace mestá budeme spolupracovať a postupovať koordinovane. Cieľom pracovnej skupiny je nájsť a zadefinovať v území tri až päť spoločných projektov, a na základe toho hľadať finančné zdroje na ich realizáciu. Som presvedčený, že od začiatku bolo naším spoločným úsilím hľadať efektívne riešenia smerujúce k zvýšeniu kvality života obyvateľov týchto regiónov,

dodáva primátor Nosko.

Zvolen

Zvolen

Odporcovia samostatného postupu miest pri návrhu UMR neuspeli

Proti vzniku dvoch samostatných územní UMR pre krajské mesto Banská Bystrica a okresné Zvolen, hoci obe spĺňali základné kritériá Európskej komisie (údajne však nespĺňali metodiku Remišovej ministerstva) pomerne ostro vystupoval štátny tajomník MIRRI Vladimír Ledecký, ktorý presadzoval spoločné územie UMR BB a ZV. Banská Bystrica by sa tak stala jediným krajským mesto, ktorá by nemala svoje vlastné územie UMR.

Oháňal sa pritom nemenovanými odborníkmi z Banskej Bystrice, na stranu ministerstva sa pridal aj poslanecký klub Banskobystrickej alternatívy spolu s bystrickými aktivistami. Svojimi nedostatočnými argumentmi či strašením o nepridelení eurofondov, keď obe mestá nebudú mať jedno spoločné územie UMR´, však nepresvedčili  väčšinu poslancov v Banskej Bystrici ani vo Zvolene, ktorí schválili postup oboch primátorov.

Vladimír Ledecký

Vladimír Ledecký

To napokon muselo uznať aj Remišovej ministerstvo a pred Európskou komisiou bude obhajovať samostatné návrhy oboch miest. Kým štátny tajomník MIRRI Vladimír Ledecký ani po oznámení kladného stanoviska ministerstva k tomuto riešeniu neprestal útočiť na bystrického primátora Jána Noska, „piata ministerská kolóna“ v Banskej Bystrici zložená z BBA a aktivistov zostala ticho.

Nebolo to prvýkrát, čo sa poslanecký klub  Banskobystrickej alternatívy za asistencie aktivistov v našom meste postavil proti oprávneným záujmom našej samosprávy. Stačí spomenúť výstavbu novej autobusovej stanice s centrom Terminal, protipovodňové opatrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku pri Hrone alebo oddialenú rekonštrukciu mestského parku. Aj čerpanie eurofondov v území udržateľného  rozvoja mesta patrí medzi dôležité investície do ďalšieho rozvoja Banskej Bystrice a zvyšovania kvality života jej obyvateľov…

Európska komisia

Európska komisia

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom) , Foto: ilustračné