Banskobystrická Mestská polícia má nového náčelníka Ivana Holíka

SPRÁVY
1 /

Poslanci mestského zastupiteľstva v utorok na svojom júnovom zasadnutí schválili návrh na odvolanie Miroslava Bálinta z funkcie náčelníka Mestskej polície po skončení jeho mandátu a rozhodli o vymenovaní nového náčelníka MsP Ivana Holíka. Zastupiteľstvo tieto návrhy schválilo  23 poslaneckými hlasmi, pričom novozvolený náčelník sa ujme svojej funkcie 1. augusta..

Výmena náčelníkov MsP v Banskej Bystrici

Primátor Ján Nosko a zástupcovia poslaneckých klubov sa doterajšiemu  náčelníkovi MsP Miroslavovi Bálintovi poďakovali za odvedenú sedemročnú prácu v tejto náročnej funkcii.

Odchádzajúci náčelník Miroslav Bálint okrem iného povedal:

„Väčšinu cieľov sa nám na Mestskej polícii  počas môjho pôsobenia podarilo naplniť, hoci nás zastihla aj ekonomická kríza. V tom období sme museli pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam a počet mestských policajtov sa znížil zo 78 na súčasných 66.“

Nový náčelník MsP Ivan Holík zvíťazil vo výberovom konaní. Posledných šesť rokov pracuje ako vedúci oddelenia priestupkov MsÚ, predtým pôsobil 21 rokov v Policajnom zbore. Na zastupiteľstve uviedol:

„Chcem nadviazať na dobré skúsenosti z činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici počas funkčného obdobia môjho predchodcu a kvalitatívne ju posúvať ďalej.“

Ivan Holík uspel vo výberovom konaní

Vypočutie kandidátov na funkciu náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici, na ktoré pozvala výberová komisia  troch uchádzačov splniacich všetky požadované kritériá – PhDr. Ivana Holíka, JUDr. Mariána Mikloška, a PhDr. Ľubomíra Piterku, sa konalo 21. júna 2019, ktorého sa zúčastnili štyria záujemcovia, iba traja z nich však podmienky výberového konania splnili.

Na vypočutí kandidáti postupne odprezentovali svoje profesijné skúsenosti, vlastnú koncepciu rozvoja Mestskej polície a následne odpovedali na otázky členov výberovej komisie, ktorá bola zložená zo zamestnancov MsÚ, poslancov a zástupcov štátnej a mestskej polície.

V tajnom hlasovaní sa rozhodlo o víťazovi, preto výberová komisia odporučila primátorovi Jánovi Noskovi, aby na júnové mestské zastupiteľstvo predložil návrh na zvolenie PhDr. Ivana Holíka za náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici. To sa udialo v utorok 25. júna 2019.

Autor: (tom), Foto: ilustračné