Banská Bystrica zažije počas osláv SNP slávnostnú vojenskú prehliadku

SPRÁVY
15 /

Súčasťou osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici bude 29. augusta 2019 aj slávnostná vojenská prehliadka. V meste pod Urpínom sa uskutoční po prvý raz v jeho novodobej histórii.

Príslušníci Ozbrojených síl SR sa v týchto dňoch pripravujú na vojenskú prehliadku, ktorá sa bude konať 29. augusta v Banskej Bystrici pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania. Vojaci si chcú aj takýmto spôsobom uctiť pamiatku hrdinov, ktorí bojovali za rovnaké princípy a idey, ktoré sú dnes piliermi vojenských tradícií Slovenskej republiky – boj za mier, demokraciu, rovnosť a predovšetkým boj proti fašizmu.

 „Táto vojenská prehliadka nemá žiadnym spôsobom demonštrovať silu, či podporovať vojenské riešenia konfliktov. Má byť však ukážkou toho, že tak, ako naši starí rodičia boli pripravení postaviť sa so zbraňou v ruke za svoj národ a slobodu, tak sú aj naše ozbrojené sily pripravené chrániť záujmy Slovenskej republiky a jej občanov,“ 

vysvetlil minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že vojenská prehliadka je vynikajúcou príležitosťou, aby občania mohli vidieť pokrok v modernizácii ozbrojených síl.

Ako ďalej uviedol zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a veliteľ vojenskej prehliadky genmjr. Miroslav Lorinc, celkovo sa na prehliadke zúčastní viac ako 1 500 vojakov, ktorí budú rozdelení do viac ako 30 peších celkov:

Zastúpenie budú mať tak pozemné, ako aj vzdušné sily, príslušníci síl pre špeciálne operácie, Vojenskej polície a samozrejme aj našej Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Celkovo bude na prehliadke viac ako 200 kusov techniky vrátane 15 kusov leteckej techniky. Súčasťou budú aj vojenské výsadky príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny a tiež Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.“

V rámci vojenskej prehliadky, ktorá bola naposledy v uliciach Bratislavy pred viac ako desiatimi rokmi, sa predstavia aj tri historické celky pripomínajúce odbojárov Slovenského národného povstania. K tomu genmjr. Lorinc dodal:

„Aj týmto spôsobom im chceme vzdať hold a poukázať na ich význam z pohľadu našej histórie a zachovávania odkazu vojenských tradícií.“

Vojenská prehliadka je v rámci celonárodných osláv schválených vládou SR naplánovaná 29. augusta 2019 od 15:00 hodiny. Koncom augusta sa ešte vo večerných hodinách uskutoční jej generálny nácvik tak, aby čo najmenej obmedzil obyvateľov Banskej Bystrice.

Organizačné a finančné zabezpečenie celonárodných osláv SNP

Hlavnými organizátormi 75. výročia osláv SNP sú Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, ktoré je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Sprievodné podujatia začali už v júni. Ústredné celonárodné oslavy budú v dňoch 26. – 30. augusta v Banskej Bystrici  a na ďalších miestach. Vláda SR ešte v marci schválila celkové náklady na prípravu a organizáciu osláv 75. výročia Slovenského národného povstania vo výške 3 148 613 €, z toho slávnostná vojenská prehliadka predstavuje čiastku 1 042 493 €.

V rozpočte osláv sa počíta  nielen s organizáciou samotných podujatí, ale aj s nákladmi na opravu a úpravu priestorov, v ktorých sa budú konať jednotlivé akcie. Ide o úpravy národných kultúrnych pamiatok Pamätník Nemecká a Pamätník SNP, úpravu vonkajšieho areálu Múzea SNP a komunikácií v okolí, vrátane zabezpečenia opráv komunikácií v meste, kadiaľ povedie trasa slávnostnej vojenskej prehliadky (popri Hrone).

Vojenskú prehliadku podobných rozmerov urobili v Českej republike v minulom roku pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Posledné väčšie vojenské prehliadky na Slovensku boli v roku 1995 (víťazstvo nad fašizmom) a v roku 2008 pri príležitosti 15. výročia vzniku slovenskej armády v Bratislave.

Hlavnou zložkou ozbrojených síl povstania boli povstalecké jednotky, organizované ako 1. Česko – slovenská armáda na Slovensku. Oficiálne pomenovanie vzniklo 31. augusta 1944. Povstalecká armáda sa skladala z jednotiek Slovenskej armády, ktoré prešli na stranu povstalcov. Práve na počesť povstaleckej armády bude aj vojenská prehliadka v Banskej Bystrici.

Zdroj: MO SR a (tom), Foto: Ozbrojené sily SR a FB