Prečo ľudia cvičia ČORAZ VIAC ?

ŠPORT
0 /

Na aktuálnu tému sme sa rozprávali s Marekom Weissom, ktorý vedie už piaty rok Centrum funkčného tréningu.

Prečo vlastne cvičiť, vykonávať fyzickú aktivitu a pravidelne trénovať

Pravidelné cvičenie stojí mnohé obete, či je to čas, ale aj financie. Nehovoriac, o ľuďoch, čo sú pracovne vyťažení, majú deti, zaužívaný systém a teraz by sa mali toho vzdať a venovať svoj čas fyzickej aktivite.

Názorov prečo ľudia cvičia čoraz viac je mnoho. Ukážeme si dva hlavné prúdy. Prvý prúd  nazvime krátkodobými cieľmi. Hovorí o dobe instagramu a sociálnych sietí. Všetko je tam krásne, uhľadené, nedokonalé sa stáva dokonalým a akosi podvedome, aj keď si to často veľa krát neuvedomujeme nás to ovplyvňuje. Sledujeme módne trendy, štíhle fitnessky, svalnatých modelov, atleticky vyšportovaných futbalistov, hviezdy, úspešných podnikateľov, osobnosti, influencerov a ich príspevky a príbehy. Často si tieto príbehy prepájame s našou realitou a nevedomky sa im chceme podobať.

Druhý názor je sofistikovanejší, hovorí o dlhodobých cieľoch, charakterizuje ho to, že ľudia sú uvedomelejší. Rozhodnutím začať cvičiť, nemajú v úmysle “len” schudnúť, “len” nabrať svaly a vyzerať lepšie. Nemajú záujem napodobňovať trendy. S cvičením často krát začali po nepríjemnej skúsenosti alebo udalosti, ktorá ich v živote postretla. Prekonali vážnejšiu chorobu, zranili sa, prípadne sú často chorí, necítia sa dobre, sú unavení, cítia, že niečo nie je v poriadku. Taktiež sú to vyťažení podnikatelia, manažéri, sudcovia a pod., ktorí musia zvládať stresové situácie častejšie než je bežné a trénovaním sa tohto nadbytočného stresu a napätia zbavujú. Dlhodobé ciele skvele charakterizuje slovo prevencia. Prevencia voči bežným civilizačným chorobám, ako je vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita, ale aj bolesť chrbta, hlavy, migrény, či psychosomatické príčiny chorôb.

Ako začať s cvičením

Každý by si mal na začiatok položiť otázku, čo chce cvičením dosiahnuť. Úprimne si zodpovedať otázku, ide mi hlavne o vzhľad ? O to ako ma ľudia vnímajú, príliš tučnú ? veľmi chudého ? Alebo tieto otázky už mám zodpovedané a okrem toho, že sa mi cvičením upraví telesná hmotnosť chcem byť aj zdravý/á.

Často sa stretávame s krátkodobými cieľmi, ako napríklad schudnúť dve kilá do nového roka, prípadne sa vyrysovať pred letom alebo blížiaca sa svadba.

Dlhodobé ciele si vyžadujú plán. V prvom rade potrebujem poznať sám seba/samú seba. Vedieť, či mi náhodou nerobí problém trénovať ráno alebo nalačno. Aké potraviny mi spôsobujú ťažkosti, či mám tráviace problémy, nízky tlak, cukrovku, astmu atď. Všetky tieto informácie by som mal/a zdeliť človeku, ktorý ma bude viesť, najčastejšie je to osobný tréner. Osobný tréner by mal vedieť pracovať s informáciami a aj si ich zodpovedne zapísať.

Ďalej by som mal/a poznať svoj fyzický stav, čo je často krát problém, preto by nám mal tréner  byť aj v tomto nápomocný. Dnes existuje už mnoho nástrojov a spôsobov ako urobiť základnú diagnostiku človeka a jeho pohybového aparátu. Každý tréner by mal mať svoj osvedčený postup.

Po zodpovedaní otázky, prečo to robíme, čo cvičením chceme dosiahnuť, základnej anamnéze a diagnostike sa púšťame do prvých tréningov.

Aký je rozdiel medzi bežným fitnescentrom a uvedomelým trénovaním v centrách, ako je napr. Centrum funkčného tréningu?

Často krát sa líši prístupom trénerov k klientovi už od začiatku. Neodcudzujeme trénerov v bežných fitnescentrách, oni robia svoju prácu najlepšie ako vedia, s tým najlepším vedomím. Je to skôr otázka samo štúdia, prehlbovania vedomostí, navštevovanie rôznych kurzov a seminárov. Samozrejme sú tréneri, ktorí na sebe pracujú a pretavujú vedomosti a najnovšie trendy do skúseností, ale spravidla sa nestretávame často s dôkladnou anamnézou a diagnostikou klienta pred začatím tréningov. Tréneri často spájajú niekoľkých cvičencov naraz, nevenujú prílišnú pozornosť tréningovému plánu a výsledkom z diagnostiky, či telesnej analýzy. Raz sa mi jeden tréner chválil, že si dokázal dať štrnásť ľudí na jeden tréning a nazýval to individuálnym tréningom. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale ak je klient ochotný za to zaplatiť je to chyba.

Ak by sme chceli porovnať takzvanú “starú školu” s uvedomelým trénovaním vidíme tam rozdiel už pri bežnom zahriatí a rozcvičke. Uvedomelá rozcvička sa miesto bežných 5 minút na bežiacom páse zameriava na inteligentný pohyb, kompenzačné cvičenia s fokusom na výsledok diagnostiky, t.j. zameriavajú sa na flexibilitu svalov a šliach, kde sa zistilo, že sú skrátené. Prípadne na dysbalancie a mobilitu kĺbov, ktorých pohyblivosť je obmedzená alebo vnútrostabilizačné cvičenia.

Jadro bežného tréningu je zväčša tvorený splitmy ako hrudník, biceps alebo chrbát, triceps, 3-4 cviky, 4-5 sérií a 8-12 opakovaní. Pri uvedomelom trénovaní sa využívajú prvky silového tréningu, dynamického tréningu, kondičného tréningu, využívajú sa metabolické a kardiovaskulárne cviky, intervaly. V tréningoch prevažuje variabilita, rôzny počet opakovaní, efektívne striedanie a spájanie svalových partií, časové úseky, vzdialenostné úseky a pod.

Koniec tréningu nie je ukončený len statickým strečingom, ale používajú sa prvky z jógy, cviky zamerané na zväčšenie rozsahu pohybov, automasáž.

Čo ľudí ženie vpred, je motivácia dôležitá ? Často počúvame, že ľudia začali pravidelne cvičiť, ale nevydržalo im to príliš dlho

Každý má svoj hnací motor, sú ľudia, ktorí sa s takýmto hnacím motorom už narodili, sú zodpovední a disciplinovaní. Ak nepatríme k tejto prvej skupine,z našich skúseností viem, že veľmi pomáha spätná väzba a merateľné výsledky.

Človek, ktorý vám s celým procesom pomáha by mal stáť pri vás a vedieť sa s vami porozprávať. Jedna z najsilnejších vlastností osobného trénera by mala byť ľudskosť. Mal by vedieť pochopiť, že vy máte aj iné povinnosti ako on, nemáte čas na krabičkovanie si jedla na každý deň a päť tréningov v týždni. Mal by sa s vami veľa rozprávať,  poznať vás, poznať vašu motiváciu a úspešne previesť celým procesom. Poradiť v stravovaní, oboznámiť s tréningovým plánom, brať do úvahy všetky možné faktory, aby ste sa nezranili a necítili po tréningu ešte horšie ako pred ním. Mala by vám byť podaná spätná väzba a mali by ste vidieť výsledky, aby ste si zachovali zdravú motiváciu do ďalšieho cvičenia.

Zdroj: Centrum funkčného tréningu