V Mestskom parku pribudla zeleň

SPRÁVY
1 /

Počas uplynulých rokov bystrická samospráva pristúpila k revitalizácii zelene v Mestskom parku, na základe čoho museli byť vyrúbané staré a choré dreviny, ktoré by v budúcnosti mohli ohroziť chodcov či poškodiť majetok ľudí. Nedávno však obyvateľom prechádzku parkom spríjemnili desiatky nových stromov, ktoré v tejto lokalite pribudli ako náhradná výsadba.

Nové stromy v parku

Správcom zelene v Banskej Bystrici je organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta ZAaRES, ktorá sa stará o záhony a dbá na ošetrenie drevín a stromov nielen v parku, ale aj na sídliskách. V rokoch 2016 a 2017 bolo z Mestského parku po odbornom posúdení odstránených 97 stromov.

„Každý vyrúbaný strom je vždy nahradený novým – kus za kus. Nedávno sme v parku vysadili 42 stromov, ktoré pribudli najmä do obvodu parku, čo je dané z historického hľadiska, ale aj do diagonál,“

informuje vedúci úseku údržby verejnej zelene Michal Valent.

Výruby v minulosti sa stretli s negatívnymi ohlasmi verejnosti

„Názor odborníkov je dôležitý a niekedy treba konať, no už vtedy sme sľúbili, že určite bude zrealizovaná náhradná výsadba. Ak ste nedávno boli v našom  parku, mohli ste si všimnúť nové stromčeky v tejto lokalite. Verím, že javorom a lipám sa bude dariť a po schválení projektu na revitalizáciu pribudne aj ďalšia zeleň,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

 Celkovo by počas roka malo pribudnúť 97 stromov v pôvodnej druhovej skladbe, pričom správca zelene pri výsadbe dbal aj na plán revitalizácie Mestského parku. Projekt, ktorý po verejných prerokovaniach podalo mesto, je momentálne v procese posudzovania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

V prípade úspechu je v Mestskom parku plánované aj záhradnícke zdravotné ošetrenie 152 stromov s cieľom predĺženia ich životnosti a tiež výsadba ďalších 64 vzrastlých stromov a 1229 drevín.

Viac informácií o pripravovanom projekte revitalizácie parku nájdete na stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Úrad/Projekty/Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici – http://ix.sk/hUVCN.

Zdroj: Dominika Mojžišová, Foto: mesto BB