Univerzita Mateja Bela otvára svoje dvere ONLINE

SPRÁVY
0 /

Tento rok otvorí Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici svoje brány pre uchádzačov o štúdium po prvýkrát ONLINE. Študenti stredných škôl a gymnázií budú mať možnosť počas troch popoludní spoznať všetkých 6 fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Deň otvorených dverí je rozdelený do šiestich blokov tak, aby si študenti mohli pozrieť a vybrať len tú fakultu, ktorá ich zaujíma. Každá fakulta má vyčlenený dostatočný priestor, aby im poskytla  čo najviac  informácií o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách na  fakulte, o štúdiu v zahraničí či o aktívnom študentskom živote na univerzite a v meste Banská Bystrica.

„Čas jednotlivých blokov je v popoludňajších hodinách tak, aby nenarušil prebiehajúcu dištančnú metódu štúdia a umožnil väčšine študentov sledovať živý prenos z univerzity.  Počas celého prenosu budú môcť študenti klásť zástupcom jednotlivých fakúlt otázky, na ktoré ste nedostali odpovede prostredníctvom www.slido.com a # fakulty,“

informuje Dana Straková,  vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

Program DOD  je naozaj pestrý a pripravený tak, aby vtiahol, aj prostredníctvom pútavých videí, stredoškolákov a gymnazistov do diania nielen na Univerzite, ale aj v meste Banská Bystrica.

Program Dňa otvorených dverí

23. 11. 2020 

15:00 FF UMB http://bit.ly/dod_ffumb  

otázky cez www.slido.com #dodffumb  

17:00 FPV UMB http://bit.ly/dod_fpvumb

otázky cez www.slido.com #dodfpvumb

24. 11. 2020

15:00 PrF UMB  http://bit.ly/dod_prfumb

otázky cez www.slido.com #dodprfumb  

 17:00 EF UMB  http://bit.ly/dod_efumb

otázky cez www.slido.com #dodefumb

25. 11. 2020

15:00 FPVaMV UMB  http://bit.ly/dod_fpvmv

otázky cez www.slido.com  #DOD2020FPVMV  

17:00 PF UMB http://bit.ly/dod_pfumb

otázky cez www.slido.com  #DODPFUMB

A na záver video pozvánka na DOD UMB aj s fotogalériou z čias, keď tu život fungoval normálne:

 

Zdroj: UMB a (tom), Foto: ilustračné