Septembrový Radvanský jarmok sa už blíži

SPRÁVY
0 /

Tradičný Radvanský jarmok sa tohto roku uskutoční v dňoch 8. – 11. septembra 2022. Bude to už jeho 364. ročník.

Tradícia sa vracia v plnej kráse

Po vynútenej prestávke pred dvoma rokmi a čiastočne obmedzenom uplynulom ročníku, sa podujatie zapísané vlani do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska vráti bez obmedzení v plnom rozsahu. Príležitostný trh sa uskutoční na verejných priestranstvách mesta.

Záujemcovia o účasť na príležitostnom trhu môžu doručiť záväzné prihlášky spolu s povinnými prílohami osobne, e-mailom na eva.chmelikova@banskabystrica.sk alebo poštou na adresu Mesto Banská Bystrica, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášky je potrebné poslať do 19. augusta 2022 s povinnými prílohami a hlavne podpísané. V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 048/4330 622 alebo e-mailom pani Chmelíkovej.

Záväzné prihlášky podľa sortimentu tovaru a druhu poskytovaných služieb nájdu záujemcovia na webe mesta: https://www.banskabystrica.sk/…/prihlaska-k-ucasti-na…/.

Radvanský jarmok patrí medzi najobľúbenejšie podujatia pod Urpínom. Aj tento rok sa môžete tešiť na pestrý kultúrny program i dobré jedlo. Neodmysliteľnou súčasťou sú remeselníci, ktorí každoročne predvádzajú svoje umenie.

Podrobný program 364. Radvanského jarmoku onedlho zverejní mesto na svojich webových stránkach a  sociálnych sieťach.

Symbolom jarmoku je vareška

Špecifikom Radvanského jarmoku bolo, že v posledný jarmočný deň si chlapci a muži kúpili varešky, ktorými potom udierali dievky a mladé ženy po zadku. Tento zvyk pretrval až do dnešných dní.

Radvanský jarmok sa stal naším národným symbolom. Od roku 2011  je súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a ašpiruje aj na zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zdroj: (tom) a mesto BB  , Foto: ilustračné a FB