Od 1. augusta začínajú v Banskej Bystrici veľké zmeny vo vývoze odpadu

SPRÁVY
4 /

V prvý augustový deň oficiálne preberá službu zberu komunálneho odpadu v našom meste spoločnosť Marius Pedersen. Nová zmluva je podpísaná na desať rokov a prináša mnohé novinky s moderným a inovatívnym prístupom.

Aké zmeny čakajú Banskobystričanov

Primátor mesta Ján Nosko charakterizoval zmeny v odpadovom hospodárstve slovami:

„Po dlhých 28 rokoch má v tejto kľúčovej oblasti naše mesto nového dodávateľa. Doterajším poskytovateľom zberu komunálneho odpadu som adresoval poďakovanie za ich odvedenú prácu. S predstaviteľmi firmy, ktorá zvíťazila vo výberovom konaní, sme sa zároveň zhodli, že nová zmluva prináša moderný a inovatívny prístup.  Dočkáme sa polopodzemných kontajnerov, výmeny nádob na odpad či dočisťovania stojísk. Nie je to však len o poskytovateľovi tejto služby. K čistejšej Banskej Bystrici môže prispieť každý z nás.“

Pri formovaní požiadaviek na poskytovanie služby zberu odpadu kládlo mesto dôraz na zlepšenie kvality životného prostredia, čistotu verejných priestranstiev, logistiku pri zbere odpadov, ale najmä na podporu triedenia odpadov.

Od 1. augusta nás čakajú najmä tieto zmeny:

– 28 nových vozidiel na vývoz odpadu
– GPS monitorovanie ich pohybu
– pojazdná čistiareň kontajnerov
– výmena všetkých nádob na odpad – 6000ks
– dočisťovanie stojísk na kontajnery
– vybudovanie 160 polopodzemných kontajnerov.

Po novom sa bude vývoz smetí  zabezpečovať prostredníctvom 28 vozidiel spĺňajúcich najnovšie emisné normy. Mesto bude mať aj lepšie možnosti kontrolovať aj výkon zberu komunálneho odpadu, pretože vozidlá budú vybavené monitorovacím systémom ich pohybu – GPS. Navyše bude k dispozícii aj špecializované vozidlo na umývanie a dezinfekciu zberových nádob.

Na základe podnetov od obyvateľov mesto zahrnulo do zmluvy aj čistenie nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu štyrikrát do roka. Pre zabezpečenie čistoty námestia a peších zón sa budú používať nízkotonážne zberové vozidlá. 

„Vo štvrtok ráno sme navštívili zamestnancov pred ich prvým výjazdom, aby sme im zaželali veľa síl v službe pre mesto. Tlmočili sme im, že Banskobystričania majú veľké očakávania a verím, že ich svojou prácou nesklamú,“

vyjadril sa viceprimátor Jakub Gajdošík.

ODDNES VEĽKÉ ZMENY VO VÝVOZE ODPADURáno som si trošku privstal a už 5:30 som bol na skládke Škradno nad Banskou Bystricou. Dnes totiž vstúpila do platnosti zmluva so spoločnosťou Marius Pedersen na vývoz odpadu a preto som využil túto príležitosť, aby som pozdravil ich zamestnancov a zaželam im veľa síl do práce pre naše mesto v najbližších rokoch.AKÉ ZMENY ČAKAJÚ NA BANSKOBYSTRIČANOV?- 29 nových vozidiel na vývoz odpadu- GPS monitorovanie ich pohybu- pojazdná čistiareň kontajnerov- výmena všetkých nádob na odpad – 6000ks- dočisťovanie stojísk na kontajnery- vybudovanie 160 polopodzemných kontajnerov

Uverejnil používateľ Jakub Gajdošík Streda 31. júla 2019

Výmena všetkých nádob a osádzanie polopodzemných kontajnerov

Významným krokom vpred bude aj výmena všetkých kontajnerov na území mesta do deviatich mesiacov, čo predstavuje približne 6 000 nových nádob. Všetky nádoby budú označené informačnou nálepkou a budú farebne rozlíšené podľa druhu zbieraného odpadu. Stojiská sa budú čistiť do vzdialenosti 3 metrov od kontajnerov a v prípade zberu nadrozmerného odpadu až do vzdialenosti 7 metrov.

S osádzaním polopodzemných kontajnerov by sa malo začať po vyhotovení projektovej dokumentácie a schválení potrebných dokumentov. Našou spoločnou ambíciou je, aby boli prvé stojiská vybudované v priebehu budúceho roka. Celkovo nás čaká osadenie 160 kusov polopodzemných kontajnerov, čo predstavuje približne 40 stojísk. Vzhľadom na priestorové podmienky prichádzajú do úvahy Radvaň, prípadne Fončorda.

„Zber odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov je jedným z najmodernejších systémov, ktorý prináša mnoho výhod, preto verím, že sa týmto krokom zvýši kvalita života obyvateľov mesta,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Dôležité je naďalej aktívne zapojenie sa všetkých obyvateľov mesta do triedenia odpadov, dodržiavanie harmonogramu a základných pravidiel nakladania s odpadom v meste a vyhýbanie sa parkovaniu pred zbernými nádobami.

V prípade, že zaevidujú nedostatky v súvislosti so zmenou poskytovateľa služby, môžu kontaktovať oddelenie MsÚ  telefonicky na čísle 048/4330454 alebo prostredníctvom elektronickej pošty separovanyzber@banskabystrica.sk. Všetky dôležité a užitočné informácie a oznamy k nakladaniu s komunálnym odpadom sú zverejnené na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii – Nakladanie s odpadmi.

 

Zdroj: Mesto BB a (tom), Foto: ilustračné