Najväčší zamestnávatelia vyzvali premiéra, aby neblokoval záchranu pracovných miest

SPRÁVY
2 /

Podľa našich najväčších zamestnávateľov združených v Klube 500 na Slovensku je ohrozených 60 tisíc pracovných miest, ktoré môžu v auguste a v septembri zaniknúť, ak štát nenavýši pomoc.

Predstavitelia Klubu 500, ktorý združuje zamestnávateľov s viac ako 30 tisíc pracovníkmi, na tlačovej besede skonštatovali:

Slovensko čelí najväčšej kríze od druhej svetovej vojny a podnikom už dochádza dych.  Len medzi našimi členmi avizujú firmy ohrozenie 5 000 pracovných miest, čo je viac ako 15 % zamestnancov.“

Výkonný riaditeľ združenia Tibor Gregor popísal hroziacu situáciu:

 „Ak vychádzame zo stavu ekonomiky, kde je 1,9 milióna ľudí zamestnaných v súkromnom sektore, pri optimistickom predpoklade, že sú ohrozené tri percentá pracovných miest, ide celkovo o takmer 60 tisíc pracovných miest. Ak štát intenzívnejšie neprispeje k udržaniu pracovných miest, títo zamestnanci skončia na úrade práce a budú dostávať podporu v nezamestnanosti. Forma záchrany pracovných miest cez príspevky je dobrá, ale výška príspevkov je absolútne nepostačujúca.“

Štát síce predĺžil lehotu na vyplácanie príspevkov na záchranu pracovných miest, avšak ich výškou sa nezaoberal. Predseda Klubu 500 Vladimír Soták k tomu dodal.

„Máme vedomosť, že na rokovanie vlády bol opakovane predložený návrh na navýšenie podpory, ktorý bol však zo strany predsedu vlády zamietnutý. Vyzývame vládnu koalíciu aby upustila od debaty o podružných témach, venovala sa prioritne riešeniu dosahov koronakrízy. Premiéra žiadame, aby neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest.“

Ako príklad uviedol Železiarne Podbrezová, a.s., v ktorých je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva. Železiarne sú najväčším zamestnávateľom na Horehroní a už v júni avizovali, že pre koronakrízu im klesli zákazky až o 50 percent a o prácu prišlo vyše 200 ľudí.

„Darmo dva mesiace komunikujeme, nemáme problém s ministerstvami, ale s predsedom vlády. On si asi myslí, že mu patrí krajina. Načo sedel  v Bruseli a počúval tam štyri dni, že to sú peniaze na naštartovanie európskej ekonomiky? Aby tu prišiel a vykladal nám …,“

kritizoval Vladimír Soták kroky premiéra, pričom sa nevyhol ani ostrým slovám na jeho adresu.

Podľa združenia Európska únia schválila Slovenskej republike približne päť miliárd eur na udržanie pracovných miest a na podporu ekonomiky. Kým v západných krajinách vyčlenili vlády v rámci štátnej pomoci rádovo niekoľko tisíc eur na obyvateľa, na Slovensku je to necelých 1 000 eur, pričom  Slovensko  vyčerpala len 500 miliónov eur a doteraz vynaložila zhruba 91 eur na obyvateľa.

Nezamestnanosť na Slovensku od marca kontinuálne rastie. Podľa Klubu 500 je preto efektívnejším riešením pomôcť firmám udržať zamestnanosť, ako neskôr po skončení krízy opätovne štartovať výrobu a hľadať kvalifikovanú pracovnú silu. Klub 500 je pripravený so svojimi odbornými kapacitami pomôcť pri príprave argumentov a podkladov a diskutovať o  situácii v slovenských priemyselných firmách.

„Európska komisia umožnila v prvom kole vynaložiť len v balíčku prvej pomoci vyše 1,3 miliardy eur na záchranu pracovných miest. Nejedná sa pritom o prostriedky štátneho rozpočtu, ale o nečerpané prostriedky z fondov Európskej únie, ktoré  ak nevyčerpáme, budeme ich musieť vrátiť späť do rozpočtu EÚ. Preto je rozumnejšie navýšiť súčasnú výšku pomoci a efektívne chrániť pracovné miesta skôr, ako bude neskoro, keďže má štát momentálne k dispozícii dostatok zdrojov,“ 

vysvetlil podpredseda Klubu 500 Jozef Dušan Hric.

Klub 500 verí, že premiér vypočuje svojich ministrov so zamestnávateľmi a prestane opakovane blokovať  opatrenia na záchranu pracovných miest. A taktiež, že vláda pod jeho vedením začne efektívne a systematicky nakladať s dostupnými financiami práve v čase, keď to Slovensko najviac potrebuje.

 

Zdroj: TASR a (tom), Foto: ilustračné