FOTO: Multifunkčné ihrisko na Rudohorskej v Rudlovej – Sásovej dostalo nový vzhľad

SPRÁVY
1 /

Frekventované multifunkčné ihrisko  na najväčšom banskobystrickom sídlisku Rudlová – Sásová na Rudohorskej ulici pod oporným múrom časom zostarlo a opotrebovalo sa. Bola potrebná jeho rekonštrukcia.

Po rokoch sa konečne dočkalo obnovy. Už v minulom roku sa zrekonštruovalo volejbalové ihrisko s oplotením. Dnes je z tohto športoviska komplexne zmodernizovaný priestor, ktorý môžu využívať malí aj veľkí Bystričania zo sídliska, bývajú tu aj rôzne kultúrno – športové akcie.

Ihrisko na Rudohorskej  dostalo okrem hernej zóny pre najmenšie deti aj nový umelý trávnik. Okolo sú  nové lavičky so stojanmi na bicykle či fitness strojmi, vrátane dopadovej plochy.

V tomto multifukčnom areáli bol osadený prvý verejný stôl na teqball v našom meste. Ide o moderný šport, ktorý má základy vo futbale i nohejbale. Zároveň pribudol aj stôl určený na stolný tenis.

Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby myslela aj na izolačnú zeleň a popri plote dosadili tuje s ihličnanmi, ktoré prispejú k zníženiu hluku a prašnosti od frekventovanej cesty.

„V tomto týždni navštívil vynovené multifunkčné ihrisko aj primátor mesta Ján Nosko.  Ja s mojím kolegom Lukášom Berecom sme mu odprezentovali novinky, ktoré sa tú nachádzajú. Verím, že obnovené ihrisko  bude slúžiť čo najväčšiemu počtu obyvateľov a vydrží nám čo najdlhšie v dobrom stave,“

povedal mestský poslanec zo ZAaRESu Martin Majling.

Martin Majling

Martin Majling

Banskobystrický primátor Ján Nosko bol spokojný s rekonštrukciou tohto ihriska a poďakoval sa všetkým, ktorí o to pričinili:

„Ďakujem sásovskému poslancovi Martinovi Majlingovi a jeho kolegovi zo ZAaRESu Lukášovi Berecovi, ktorí sa aktívne podieľali na obnove celého areálu. V neposlednom rade patrí moja vďaka Nezávislej občianskej iniciatíve Náš domov Sásová, ktorá svojou snahou získala zdroje na potrebnú obnovu umelej trávy, a tak sme peniaze z rozpočtu mesta mohli vo väčšej miere využiť na ďalšie dovybavenie tohto športoviska.“

My sme sa boli pozrieť na Rudohorskej a môžeme skonštatovať, že Sásovčania i obyvatelia mesta tu nájdu príjemné miesto na športovanie, pohyb, zábavu a voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie.

O návštevnosť tohto športoviska netreba mať obavy. Na sídlisku Rudlová – Sásová onedlho pribudnú ďalšie oddychové plochy na šport  a relax, takže možností ako užitočne tráviť voľný čas aj medzi panelákmi bude viac.

Autor: (tom), Foto: redakčné a ilustračné