Vladimír Sklenka: História prvého slovenského hostinského Pivovaru Perla

SPRÁVY
1 /

Viacerých Bystričanov nepríjemne prekvapila správa, že do nového roka 2017 už nebude pokračovať prevádzka bystrického remeselného Pivovaru Perla, ktorý roky patril k neodmysliteľnému koloritu mesta pod Urpínom.

Hostinský pivovar

Pivovar Perla patril neodmysliteľne k atmosfére Hornej ulice v Banskej Bystrici. Jeho novodobá história sa začala písať roku 1992 a skončila sa na sklonku roka 2016. K pivárni trvale patrili medené kotly, v ktorých sa priamo v interiéroch varilo pivo.

Majiteľom pivovaru bol pán Nutter s manželkou, varičom pán Demjan a sládkom pán Gregorec. Kapacita varne dovezenej z Nemecka bola 2.000 l na jednu várku. Ďalšie technologické zariadenie bolo modernej koncepcie, kvasenie a dozrievanie prebiehalo v jednej fáze v cylindricko – kónických tankoch.

Celková ročná kapacita pivovaru bola 5.000 hl piva. Vyrobený nápoj je svetlej farby, hlboko prekvasený s vyšším obsahom alkoholu s nízkym obsahom zbytkových cukrov, s výraznejšou intenzitou a charakterom horkosti vďaka vysoko kvalitnému chmeľu dovážaného z Nemecka.

V prvých rokoch fungovania pivovaru sa vyrábalo pivo plzenského typu: 12° svetlé pod obchodným názvom „Zlatá perla“ 12°, pivo 14° tmavé bavorského typu pod názvom „Perla špeciál“ a svetlé pšeničné 10° svetlé. Technologické zariadenie umožňovalo vyrábať aj iné druhy piva podľa chuti a priania spotrebiteľov

Historická budova

„Pivovar bol umiestnený v historickej budove z čias Uhorska. Tá bola pôvodne súčasťou celého závodu na výrobu liehovín – Banskobystrickej prvej uhorskej ovocnej destilačnej spoločnosti, neskôr premenovanej na Perlu. Produkovali sa tu liehoviny ako slivovica, borovička, ale aj rôzne ovocné vína, likéry a pivo,“

uvádza historik Vladimír Sklenka.

Liehovarský závod tu fungoval aj po II. svetovej vojne, kedy bol zoštátnený. Neskôr prebehla asanácia výrobných budov aj celého areálu, dnes na ich mieste stojí budova obchodného domu Prior.

Vedľa Priora ostala zachovaná administratívna budova pôvodného závodu, v ktorej pôsobila piváreň Perla. Pivovar Perla tak autenticky pripomínal bohatú minulosť prvého banskobystrického liehovaru.

Po zrušení prevádzky Perly vyvstáva otázka, čo sa stane nielen s technickým vybavením pivovaru, ale aj so samotnou budovou s historickou architektúrou na Hornej ulici, ktorej stav by si už žiadal rekonštrukciu. K tomu by sa mali vyjadriť jej majitelia.

Autor: Vladimír Sklenka, Foto: ilust.