FOTO: Úspešný ročník Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí

ŠPORT
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a univerzitný hokejový tím organizovali pod záštitou rektora Vladimíra Hiadlovského v spolupráci s mestom Banská Bystrica 13. marca 2017 podujatie Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí.

Univerzitný deň pracovných príležitostí na zimáku

V pondelok sa priestory zimného štadióna zmenili na veľtrh kariéry, kde približne 500 návštevníkov mohlo nájsť prácu, stáž, brigádu či získať obraz o pracovných pozíciách ponúkaných vystavovateľmi.

Na veľtrhu práce sa predstavilo 24 spoločností. Vystavujúce nadnárodné spoločnosti ponúkali prevažne pracovné pozície vo svojich regionálnych pobočkách. Medzi vystavovateľmi bola aj spoločnosť SOFTIP, ktorá využila možnosť prezentovať sa na netradičnom podujatí.

„Pre nás ako IT firmu sú dôležitou konkurenčnou výhodou najmä kvalitní a talentovaní zamestnanci. Preto sme sa s potešením zúčastnili podujatia, na ktorom sme mohli spoznať práve takýchto ľudí, bližšie im priblížiť, čomu sa venujeme, aké pracovné pozície aktuálne obsadzujeme a na čo sa majú zamerať, ak by s nami chceli v budúcnosti spolupracovať. Organizátorom sa podarilo spojiť príjemné s užitočným – alebo inak povedané, dobrú zábavu s pracovnými príležitosťami pre mladých v tomto regióne,“

povedala Ing. Barbara Bačíková, HR špecialista spoločnosti SOFTIP.

Svoj stánok v priestoroch štadióna mal aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica. Ponúkal tak možnosť podpory zo strany úradu študentom, absolventom a uchádzačom o zamestnanie, ktoré sa týkali nielen nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ale aj informovania o aktuálnych voľných pracovných miestach.

„Samozrejmosťou bolo poskytnutie odborno-poradenských služieb a  cenných rád pre študentov UMB, ktorí sa onedlho stanú absolventmi, ako postupovať pri písaní životopisu, motivačného listu a ako sa prezentovať pri výberových pohovoroch u potencionálnych zamestnávateľov,“

uviedla PhDr. Lýdia Vajcíková, riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica.

Úroveň  zorganizovanej akcie hodnotíme veľmi kladne a prajeme Univerzite Mateja Bela, ale aj Mestu Banská Bystrica, aby sa táto prospešná udalosť stala tradíciou. Univerzite Mateja Bela želáme, aby aj naďalej produkovala úspešných absolventov, ktorí sa čo najskôr uplatnia na trhu práce,“

poznamenal PhDr. Pavel Červienka, riaditeľ ÚPSVaR Banská Bystrica.

Mesto Banská Bystrica podporilo samotné podujatie aj aktívnou účasťou medzi vystavovateľmi. V stánku sa zastavili nielen študenti, ale aj verejnosť.

„Úspešná bola prezentácia Banskej Bystrice a pracovných príležitostí, ktoré ponúka banskobystrický Mestský úrad. Študenti boli prekvapení, koľko ľudí zamestnáva a aké pracovné pozície ponúka,“

dodala vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov MsÚ Banská Bystrica Mgr. Zuzana Haasová.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici aktívne prispieva k podpore uplatnenia sa svojich študentov a absolventov počas celého roka prostredníctvom Kariérneho centra UMB, ktoré okrem iných činností organizuje aj Univerzitný deň kariéry na Ekonomickej fakulte UMB. Cieľom Kariérneho centra UMB je podporiť študentov v hľadaní, príprave a sprostredkovaní kariéry.

„Teší nás, že prostredníctvom veľtrhov práce dokážeme zvýšiť šance študentov na trhu práce. Na podujatí participovali aj študenti Pedagogickej fakulty UMB (odbor andragogika, sociálna práca). Na základe spätnej väzby od spoločností hodnotíme pilotný ročník Univerzitného dňa pracovných príležitostí produktívne a čakáme na ďalší,“

za Kariérne centrum UMB sa vyjadrila Jana Ševcová.

Zápas UMB Hockey Team  – UK Praha

Jedinečnosť a atraktívnosť podujatia garantoval ligový zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB Hockey Team a UK Praha. O výsledku 2:1 pre Banskú Bystricu rozhodla tretia tretina.

Od začiatku sme vedeli, že to bude veľmi ťažký zápas. Nie je sa čomu čudovať, keďže hralo prvé mužstvo s druhým. Dôležité bolo, že nás v prvej polovici podržal brankár Vladko Korytár. V druhej tretine sme mali veľmi veľa zbytočných vylúčení a to nás mohlo stáť zápas. Do tretej tretiny sme išli s tým, že zápas môžeme otočiť v náš prospech, ale musíme byť disciplinovaní. A to sa nám aj podarilo. Som veľmi rád tomuto víťazstvu. Verím, že takéto výkony podáme aj v play – off,  na ktoré sa už tešíme,“

zhodnotil samotný zápas hlavný tréner Lukáš Opáth.

Úspech podujatia spečatilo víťazstvo domáceho univerzitného tímu a veríme, že aj výťažok z dražby špeciálnej edície dresov, v ktorých zápas odohrali, urobí radosť deťom zo Svetielka nádeje.

„Sme radi, že firmy, študenti a verejnosť nám svojou účasťou prejavili dôveru. Tešíme sa na Vás v ďalšom ročníku,“

uviedli na záver organizátori podujatia. Zároveň ďakujú všetkým vystavovateľom a partnerom za podporu pilotného projektu, ktorý v sebe skĺbil šport a kariéru. Pevne dúfajú, že budúci rok bude účasť vystavovateľov, regionálnych firiem a aj návštevníkov vyššia a toto podujatie sa stane tradíciou v meste pod Urpínom..

Zdroj: Dana Straková, Foto: FB UMB Hockey Team BB