Študijný program UMB akreditovaný Asociáciou ACCA

SPRÁVY
0 /

User comments

Študijné programy Financie, bankovníctvo a investovanie v bakalárskom a v inžinierskom stupni štúdia získali oficiálnu akreditáciu Asociácie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) ako „ACCA Listed Programmes“ v rámci projektu ACCA Accelerate Programme.

Akreditácia predstavuje pre študentov týchto študijných programov mnohé výhody a benefity v súvislosti s možnosťou získať medzinárodnú kvalifikáciu ACCA.

Základnou výhodou zaradenia študijných programov do ACCA Accelerate programu je skutočnosť, že po úspešnom absolvovaní štúdia na Ekonomickej fakulte UMB môžu študenti požiadať o uznanie až troch skúšok z ACCA, ktoré už následne nebudú musieť robiť. Ďalej majú študenti možnosť absolvovať ďalšie parciálne skúšky z ACCA za výrazne zvýhodnených podmienok.

acca

Zapojenie sa do ACCA programu zároveň zvyšuje konkurenčnú výhodu  absolventov  EF UMB na trhu práce, najmä v prípade, že budú mať záujem uplatniť sa na pracovných pozíciách  v oblasti účtovníctva a auditorstva.

Dnes je bežnou praxou, že veľké účtovnícke a auditorske spoločnosti požadujú od svojich zamestnancov hneď po nástupe do práce realizovanie skúšok v rámci ACCA programu,“

uviedol Ing. Michal Mešťan, EF UMB, Katedra financií a účtovníctva.

michal mestan

Podrobnejšie informácie bude prezentovať dňa 9. apríla 2019  v posluchárni P2 (nová budova) o 9:05 hod. David Kopecký – Business Relationship Manager – Learning – manažér ACCA pre ČR, SR a Maďarsko.

ef umb4

 

 

Zdroj: Dana Straková , Foto: ilustračné