Za zakladateľom FS Urpín Jánom Husárikom

SPRÁVY
0 /

V stredu 27. novembra mal pohreb Ján Husárik, známy choreograf, režisér a osvetový pracovník,  zakladateľ banskobystrického Folklórneho súboru Urpín.

Ján Husárik zomrel v nedeľu 24.novembra vo veku 78 rokov. Vlani oslavoval so svojím  Folklórnym súborom Urpín 55.výročie jeho založenia a tohto roku preberal  za kolektív Cenu primátora mesta.

Folklórny súbor Urpín patrí k špičkovým umeleckým telesám a reprezentuje slovenský folklór na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Za 55 rokov svojej činnosti tanečne a hudobne spracoval folklór mnohých oblastí Slovenska. Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú oblasti Horehronia a Podpoľania, avšak program je doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska, ako sú Myjava, Zemplín, Šariš, Goral a iné. Počas svojho pôsobenia uskutočnil 1780 vystúpení, navštívil 24 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 64 zahraničných zájazdov, počas ktorých  uskutočnil 240 vystúpení.

Ján Husárik (*18. apríl 1935 – †24.novembra 2013)

Rodák zo Zvolenskej Slatiny absolvoval trojročné diaľkové školenie choreografov pri Osvetovom ústave v Bratislave. V roku 1953-1954 pôsobil v SĽUK-u, 1955 KDPaM v Banskej Bystrici, 1956-1957 vo VUS-e v Bratislave, 1958-1963 v Krajskom dome osvety, 1964-1968 v ZK ROH Slovenka, 1961-1971 pracovník SKNV, od 1972 riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici.

Zakladateľ (1957) a choreograf folkórneho súboru Urpín v Banskej Bystrici, pre ktorý vytvoril do 30 choreografií, najmä z oblasti Podpoľania a Horehronia. Ako choreograf hosťoval vo folklórnych súboroch Čarnica Košice a Zobor Nitra, v Banje Luke a v Békéscsabe. Pôsobil aj ako režisér programov folklórnych festivalov v Strážnici, vo Východnej, v Detve a v Heľpe.

Laureát Ceny P.O. Hviezdoslava za rozvoj ZUČ a súboru Urpín a Pocty J. Fándlyho za rozvíjanie osvetovej práce. Česť jeho pamiatke!

Zdroj: FS Urpín a Wikipedia