FOTO: Unikátny Legiovlak od 5. – 10. septembra v železničnej stanici Zvolen

Výstava
0 /

legiovlak

Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Československou obcou legionárskou a Nadačným fondom Legie 100, Železnicami Slovenskej republiky, Nadáciou Milana Rastislava Štefánika Bratislava, Klubom historickej techniky Zvolen, Slovenským technickým múzeom a Múzejno-dokumentačným centrom Bratislava pozývajú na slávnostnú prezentáciu unikátneho historického vlaku LEGIOVLAK 2017, ktorá sa uskutoční v utorok 5. augusta o 10:00 h v železničnej stanici Zvolen. 

Legiovlak vo Zvolene

 Slávnostná prezentácia Legiovlaku sa uskutoční za účasti významných hostí z Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Železníc Slovenskej republiky. Expozícia Legiovlaku je určená pre odbornú i laickú verejnosť všetkých vekových kategórií, pamätníkov a ich potomkov, ale predovšetkým deti a mládež.

Súčasťou výstavy je aj množstvo dobových dokumentov a artefaktov. Posádka vlaku v dobových uniformách sprevádza návštevníkov vlakom s odborným výkladom a vie pomôcť aj s dohľadaním predka – legionára.

Výstava LEGIOVLAK vo Zvolene potrvá do 10. septembra 2017. Bude otvorená počas pracovných dní od 8:00 – 18:00 hod., cez víkend od 9:00 – 19:00 hod. Vstup je bezplatný. Ďalšie zastávky Legiovlaku sú naplánované v dňoch 12. – 17. septembra v Nitre v železničnej stanici a 19. – 28. septembra v Bratislave v Múzeu dopravy.

Projekt Legie 100

Unikátny Legiovlak je vernou replikou legionárskeho vlaku – ešalónu z obdobia rokov 1918–1920. Vlak je súčasťou projektu Legie 100, ktorý sa začal v 2014 pri príležitosti 100. výročia začiatkov boja československých légií za samostatný štát. Hlavnou myšlienkou projektu je navrátiť do povedomia verejnosti odkaz zakladateľov moderného štátu, ako aj prínos generála Milana Rastislava Štefánika k vzniku a budovaniu československých lé­gií.

Legiovlak tvorí 13 zrekonštru­ovaných vozňov a predstavuje vojenské ešalóny prepravované železnicou, ktorými sa desaťtisíce československých legionárov prepravili naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále, pričom pri prejazde museli bojovať s boľševikmi.

Pre čo najväčšiu autentickosť a priblíženie podoby legionárskych vlakov a životných podmienok legionárov, ich bojovej činnosti a zvykov, boli vybrané najčastejšie používané vagóny.Súprava vlaku sa skladá z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov.

Jeden z uvedených vozňov – dielenský sa do Legiovlaku podarilo zaradiť vďaka spolupráci slovenských partnerov – Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Klubu historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen. Jeho exteriér predstavuje vernú rekonštrukciu historického vozňa, vyrobeného v roku 1906. Nájdené stopy po guľkách sú nemými svedkami udalostí 1. svetovej vojny a jeho interiér tvoria dve expozície.

M.R. Štefánik a Česko-slovenské légie

Česko-slovenské légie sa podieľali na víťazstve Dohody v prvej svetovej vojne. Z politického hľadiska bol však dôležitejší fakt, že ich existencia podporila českú a slovenskú politickú emigráciu v snahe o vytvorenie samostatného Česko-Slovenska.

Aj vďaka légiám bolo Česko-Slovensko po skončení vojny považované za jednu z víťazných krajín. Predstavitelia emigrácie mali zásluhy o založenie Československej republiky, predovšetkým Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a spomedzi slovenských osobností hlavne Milan Rastislav Štefánik, ktorý ako diplomat v službách Francúzska pomohol Masarykovi a Benešovi nadviazať kontakty s predstaviteľmi Dohodových mocností.

M. R. Štefánik aktívne organizoval vznik čs. légií predovšetkým náborom slovenských a českých vojakov, ktorí dezertovali alebo boli zajatí z c. k. armády na talianskom a francúzskom fronte a v Rusku. Jeho organizačné úsilie viedlo k vytvoreniu disciplinovaných a akcieschopných jednotiek, ktoré sa stali pádnym argumentom v diplomacii pri rokovaní o vzniku nového štátu.

LEGIOVLAK

 

 

 

Zdroj: (dem) a MO SR, Foto: Legiovlak a archív