V sobotu sa v našom meste bude pochodovať proti fašizmu

SPRÁVY
1 /

antifasisticky pochod

Z Huštáku na Námestie SNP povedie protifašistický pochod, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. októbra. Podujatie je reakciou na viditeľný nárast prejavov extrémizmu a nárast podpory fašistov v spoločnosti.

Rovnako má za úlohu vyslať pred blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávnych krajov jasný signál, že opätovné víťazstvo týchto síl ľudia v kraji odmietajú.Pochod organizujú aktivisti a aktivistky z banskobystrickej platformy NIE V NAŠOM MESTE.

„Každý deň na vlastné oči vidíme početné prejavy nenávisti na verejnosti alebo sociálnych sieťach, prejavy rôznych foriem extrémizmu a nárast otvorenej náklonnosti k fašizmu. Takéto negatívne trendy považujeme za veľkú hrozbu a nemožno ich len potichu prečkať. Zo spoločnosti musí byť počuť hlasné odmietnutie týchto extrémov. Ako môžeme vidieť posledné roky, Banskobystrického kraja sa tento problém výrazne týka,“

uvádza koordinátorka platformy Nie v našom meste Martina Strmeňová.

 K tomu dodáva, že načasovanie pochodu necelý mesiac pred župnými voľbami nie je náhoda:

 „Samotná platforma NIE V NAŠOM MESTE vznikla ako reakcia na víťazstvo Mariana Kotlebu vo voľbách roku 2013. Od tej doby funguje ako neformálne združenie aktivistov a organizácií, ktorým záleží na rozvoji slobody, tolerancie a ľudských práv v Banskej Bystrici. Znovuzvolenie fašistu do úradu považujeme za facku všetkým, ktorí si vážia tieto hodnoty. Rovnako ako obrovskú neúctu voči odkazu a obetiam Slovenského národného povstania, ktoré má pre tento kraj špeciálny význam. Pochodom preto odmietame aj Mariana Kotlebu.“

Organizátori pochodu sú presvedčení, že za súčasných zložitých okolností nemožno len mlčky čakať na kroky politikov a kandidátov. Nespokojnosť so šíriacou sa nenávisťou a fašizmom musí byť počuť z celej spoločnosti. Všetci, ktorým nie je ľahostajné smerovanie našej spoločnosti, sú preto na pochode vítaní.

„Chceme ukázať pravý opak toho, proti čomu pochodujeme. Podujatie sa teda bude niesť predovšetkým v duchu tolerancie a spájania síl. Proti nenávisti vykročíme všetci spoločne bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie, profesiu, sexuálnu orientáciu a pod. Na samotnom pódiu dostanú priestor zástupcovia aktivistov, komunít, umelcov, športovcov či univerzity,“

hovorí Martina Strmeňová.

Protifašistický pochod, ktorý je vyvrcholením kampane Spolu je nás viac, štartuje o 15:00 hod. z Huštáku (Námestie Vajanského), pokračuje nábrežím Hrona a skončí pred pódiom na Námestí SNP. Pred účastníkov sa postavia viaceré osobnosti s prejavmi –  zástupcovia radov aktivistov, menšín, univerzity, cirkví, no i folkloristov, umelcov či športovcov. Podujatie obohatia aj hudobné vystúpenia Katky Málikovej, FS Mladosť či kapely Christmas.

Po ukončení pochodu majújeho účastníci možnosť navštíviť partnerské akcie – festival punkovej hudby Sloboda Fest v klube Urban Spot alebo hudobné podujatie Dežo Ursíny: Príbeh 70 v Záhrade – CNK.

plagát Pochod proti fašizmu

 

 

 

Zdroj: Nie v našom meste, Foto: ilustračné