FOTO: Verejné parkovisko na Rudohorskej je otvorené

SPRÁVY
20 /

_MG_8221

Na Rudohorskej vo štvrtok otvárali verejné parkovisko pre 116 vozidiel aj s parkovými úpravami. Bude slúžiť miestnym obyvateľom bezplatne, pričom mesto chce v takejto parkovacej politike pokračovať aj na ďalších sídliskách.

Dodávateľ stavby – spoločnosť STRABAG začala  s výstavbou parkoviska na Rudohorskej v polovici júla po dlhom čakaní na správoplatnenie stavebného povolenia, ktoré napádalo bratislavské Združenie bytových samospráv vedené predsedom Marcelom Slávikom. Spoločnosť odviedla kvalitnú prácu a nové parkovisko môžu od 7. Septembra voľne využívať motoristi.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky primátor mesta Ján Nosko povedal:

„Možno si už málokto spomenie, že ešte pred pár mesiacmi tu stáli pozostatky zariadenia staveniska, keď sa dostavalo sídlisko. Dnes ma teší, že môžeme odovzdať obyvateľom tejto mestskej časti, kde je najväčší problém so statickou dopravou, verejné bezplatné parkovisko so 116 parkovacími miestami bez rezervačiek. Jeho cena bola vo výške 300 tisíc eur, kde 100 tisíc eur sme mali vlastne od roku 2015 účelovo viazané prostriedky od vlády SR.“

Mesto naplnilo aj požiadavky z petície miestnych obyvateľov na zeleň. 11 vyrúbaných stromov nahradilo 34 novovysadených s 240 kríkmi, a kvetmi, je tu nová dažďová kanalizácia a osvetlenie.

Primátor ďalej uviedol:

„Je to začiatok novej parkovacej politiky mesta. V lokalite Rudlová – Sásová pripravujeme projektovú dokumentáciu pre parkovacie miesta  na Tatranskej ulici za poslednými bytovkami popri Saleziánoch. Odkúpili sme starú kotolňu, na mieste ktorej chceme vybudovať hromadnú garáž. Ďalších 156 parkovacích miest pripravujeme na Tulskej, 46 miest na Povstaleckej a tiež odkupujeme starú kotolňu na Kalinčiakovej ulici.“

 Na budovanie nových verejných parkovacích plôch sa využíva aj parkovací fond. Táto príjmová položka sa do rozpočtu mesta zaviedla prvý raz pred dvomi rokmi. Príjmom do fondu sú všetky výťažky z plateného parkovania.

Prvý viceprimátor Jakub Gajdošík k riešeniu okolia samotného parkoviska na Rudohorskej dodal:

Okrem tohto parkoviska chceme na Rudohorskej upraviť štvorpruh na dvojprúdovku s tým, že pravé pruhy by sa prerobili na pozdĺžne parkovanie  a medzi oboma pruhmi by vznikol priestor pre cyklistov. Pri výjazde z parkoviska sa upraví priesečná križovatka kvôli bezpečnosti chodcov a vodičov. V rámci druhej etapy by sme chceli urobiť aj preložku cesty pretínajúcu zelenú plochu medzi parkoviskom a ihriskami pod oporným múrom, ktorá by sa napojila na pozdĺžnu trasu. Tak vznikne pre obyvateľov ďalšia ucelená zelená oddychová zóna.“

Parkovisko na Rudohorskej aspoň čiastočne rieši nedostatok parkovacích miest na sídliskách. kde žije najviac Bystričanov. Jedno parkovacie miesto zaberie 20 m2, čo pri potrebe 3.516 nových miest v Rudlovej – Sásovej predstavuje plochu cca 70.000 m2. Tento problém chce bystrická samospráva riešiť postupne v celom meste.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová