Tvorivá dielňa k zaujímavej výstave maliarky Daniely Chrienovej v Bethlenovom dome

KULTÚRA
0 /

Stredoslovenská galéria Vás pozýva na sobotňajšiu tvorivú dielňu k výstave malieb Daniely Chrienovej NOVÝ SÚBOR. Táto akcia pre verejnosť sa začne v sobotu 26. januára 2019 o 13:00 hod. v Kresliarni Bethlenovho domu na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.

Tvorivá dielňa s maliarkou

Na výstave s názvom Nový súbor sa autorka Daniela Chrienová prezentuje výberom najnovších malieb z dvoch cyklov – Nedokonalé obrazy dokonalosti a Záznamy vizuálneho smogu. V maliarskej sérii Nedokonalé obrazy dokonalosti (2010 –) tematizuje súčasný kult tela podriadený aktuálnemu spoločenskému diktátu, podľa ktorého je všeobecne uprednostňovaný ťažko dosiahnuteľný až nereálny ideál krásy a dokonalosti.

Tento tvorivý záujem čiastočne dopovedá aj kolekcii malieb Záznamy vizuálneho smogu (2015 –), ktorá je zameraná na sprostredkovanú realitu ako medzník medzi zdaním a skutočnosťou.

Chrienova vystava3

Na tvorivej dielni budú návštevníci prostredníctvom tvorby koláží, roláží, proláží a dekoláží pracovať s myšlienkou osobnej identity človeka a jeho miery vnímania, deformovaného vplyvom súčasných masovokomunikačných prostriedkov. Tvorivá dielňa je vhodná pre dospelých a študentov od 9 rokov a v sobotu potrvá do16:00 hod.

V prípade záujmu sa podľa možnosti objednajte vopred na tel. č: 048/4701624, 048/4701615 alebo mailom na edukacne@ssgbb.sk do piatkového poludnia 25. januára 2019.  Vstupné je 3 € dospelí / 1,50 € deti, žiaci, dôchodcovia / ZŤP zdarma. Viac informácií získate na www.ssgbb.sk.

plagát SSG_tvorivá dielňa_k výstave D_Chrienovej

Daniela Chrienová a Nový súbor

Rodáčka zo Zvolena (*1984) absolvovala magisterské a doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri maľby u profesora Stanislava Balka. V roku 2006 sa zúčastnila stáže na Akademii Sztuk Pieknych v poľskej Wrocławi. Je viacnásobnou finalistkou súťaže Maľba – cena nadácie VÚB (2012, 2014 a 2016). Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

daniela chrienova

Jej aktuálna výstava „Nový súbor“ v Bethlenovom dome potrvá do 3. februára 2019.  Ide o prelínanie modernizmu s klasikou, zázrak vizuálneho vnemu či obraz súčasného žitia.  Obrazy Daniely Chrienovej zasahujú najintímnejšie pocity človeka, jeho svet, pozornosť a citlivé miesta. Autorku zaujímajú filtrované obrazy a informácie z masmédií a miera ich autenticity. Poukazuje v nich aj na dôsledky konzumu a rýchleho striedania informácií pôsobiacich na ľudí zovšadiaľ.

„V maliarskej sérii Nedokonalé obrazy dokonalosti (2010 –) výtvarníčka tematizuje súčasný kult tela podriadený aktuálnemu spoločenskému diktátu, podľa ktorého je všeobecne uprednostňovaný ťažko dosiahnuteľný až nereálny ideál krásy a dokonalosti. Tento tvorivý záujem čiastočne dopovedá aj kolekcia malieb Záznamy vizuálneho smogu (2015 –), ktorá je zameraná na sprostredkovanú realitu ako medzník medzi skutočnosťou a naším vnímaním,“

hovorí kurátorka výstavy Martina Vyskupová.

Chrienova vystava4

Pominuteľnosť, premenlivosť a nestálosť vecí a javov nevníma Daniela Chrienová ako niečo zničujúce. Dvíha varovný maliarsky prst spôsobom, ktorý je jej vlastný.

„Príznačnými témami sú vyprázdnené, opustené miesta, depersonalizované figúry a často vplyvom vonkajších podmienok degradované plochy vonkajších bilboardov a papierových vrstiev reklám.“

dodáva Vyskupová.

Chrienova vystava1

 

Zdroj: Zuzana Medzihorská a Dagmar Skařupová , Foto: SSG a FB