Laššákovej ministerstvo chce dokončiť rekonštrukciu bystrickej Štátnej opery za 30 miliónov eur

KULTÚRA
1 /

Podľa ministerstva kultúry do roku 2025 by mohla byť kompletne zrekonštruovaná budova Štátnej opery v Banskej Bystrici, rovnako i jej výrobné a skladové priestory. Odhadované náklady sú vo výške takmer 30 miliónov eur.

Rekonštrukcia historickej časti bystrickej Štátnej opery

Vyplýva to z návrhu rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici, ktorý Ministerstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Komplexná rekonštrukcia je podľa rezortu najefektívnejším riešením neustále sa odkrývajúcich stavebno – technických problémov na budove, ktoré od svojho vzniku neprešla komplexnou obnovou.  Ministerstvo kultúry upozorňuje, že čiastočné rekonštrukcie v minulosti sanovali havarijné stavy, zároveň však odhalili množstvo ďalších akútnych problémov.

Cieľom rekonštrukcie banskobystrickej Štátnej opery je zlepšenie prostredia pre divákov i zamestnancov, zefektívnenie činnosti divadla a prevádzky zrekonštruovaných priestorov s rešpektovaním pôvodnej autorskej koncepcie architekta Emila Belluša.

 „Rekonštrukcia fasád bude bez zásahov do architektonického tvaroslovia, všetky architektonické prvky fasády budú zrekonštruované a prípadné chýbajúce detaily budú doplnené. Taktiež kamenné travertínové obklady budú zrekonštruované a v prípade potreby nahrádzané rovnakým materiálom,“

uvádza ministerstvo kultúry.

Súčasťou rekonštrukcie má byť i rekonštrukcia výrobných a skladových priestorov na Jegorovovej ulici.

Harmonogram celej rekonštrukcie je rozvrhnutý do nasledujúcich šiestich rokov, pričom k samotným prácam by po administratívno – povoľovacom konaní a verejnom obstarávaní mohlo prísť podľa návrhu v roku 2021. Dokončovacie práce a kolaudácia sú plánované na roky 2024 – 2025.

Stavebné práce sa prispôsobia produkcii predstavení tak, aby rekonštrukcia obmedzila činnosť umeleckej scény na minimum. Na rozsiahlejšie rekonštrukčné zásahy sa využije obdobie divadelných prázdnin.

Náklady majú pokryť financie zo štátneho rozpočtu, pričom jednotlivé tranže celkovej predpokladanej ceny (29.980.000 eur) sa budú čerpať postupne v rokoch 2019 až 2022.

Doposiaľ sa zrekonštruovalo technické zázemie opery s modernou prístavbou

Štátna opera v Banskej Bystrici sídli v historickej budove, ktorá je dielom architekta Emila  Belluša z roku 1929. Je to Národná kultúrna pamiatka zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

V roku 2008 rozhodla vtedajšia vláda Roberta Fica o investícii 6,4 milióna eur do rekonštrukcie a modernizácie zadnej časti objektu Štátnej opery. Autorom prvej časti rekonštrukcie bol Ing. arch. Peter Kucharovič, ktorý o nej povedal:

„Architektonické riešenie prístavby s ihlanovitým zastrešením rešpektuje pôvodnú hmotovú koncepciu architekta Emila Belluša, avšak materiálovým a farebným riešením by sa malo zreteľne poukázať na hranice medzi pôvodným a novým.“ 

V tejto fáze rekonštrukčných prác  sa riešili havarijné stavy, rozšírilo orchestrište a opravila sa strecha Národného domu. Nad hotelom vzniklo nové podkrovie s ubytovaním pre hosťujúcich umelcov. V prístavbe s modernou presklenou fasádou sú úplne nové pracovné priestory pre celé umelecké zázemie s vedením opery, vrátane moderných skúšobní pre zbor, orchester a spevákov. Na prízemí vznikol služobný vchod  a priestory pre kaviareň.

Nezrekonštruovaná zostala historická časť opery so vstupom. Táto časť objektu má jedno podzemné a päť nadzemných podlaží so sedlovou strechou. Ministerstvo financií, kde pôsobil na pozícii štátneho tajomníka súčasný premiér Peter Pellegrini, koncom roka 2013 odsúhlasilo ďalšie financie na dopracovanie a aktualizáciu projektovej dokumentácie obnovy historickej budovy opery a výrobných dielní nadväzujúcich na seba

Mali by sme dokončiť obnovu celej Štátnej opery a pokračovať v historickej budove, ktorú Bystričania a návštevníci poznajú  roky a nutne si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Po dotiahnutí technického zázemia opery môžeme riešiť hlavnú historickú budovu, čo návštevníci pocítia nielen vo vyššom  pohodlí s novými sieťami a zariadením, ale najmä v umeleckom komforte,“

povedal riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Rudolf Hromada.

Po vypracovaní projektovej dokumentácie sa čakalo na financie, za ktoré by sa zrekonštruovala historická budova opery, k čomu dochádza až teraz na návrh ministerky kultúry Ľubice Laššákovej.

„Napriek tomu, že nie sme v Bratislave, je Banská Bystrica a Štátna opera v pozornosti a záujme vlády, za čo môžeme určite vďačiť aj lokálpatriotizmu Bystričanov pôsobiacich v hlavnom meste, ktorí chcú pre toto mesto niečo naozaj urobiť a pomáhajú, ako môžu. Myslím si, že Bystričania tu nájdu všetko, čo potrebujú a dobrá návštevnosť opery len dokazuje, že takúto kultúru si naši ľudia žiadajú a zaslúžia,“ 

dodal riaditeľ Hromada.

Banská Bystrica po úplnom dokončení rekonštrukcie Štátnej opery získa v centre mesta modernú budovu, v ktorej sa v plnej kráse zachová jej historické srdce od Emila Belluša. Tento významný kultúrny stánok bude nielen umeleckou, ale aj architektonickou ozdobou  stredoslovenskej metropoly.

Zdroj: (tom) a TASR, Foto: ilustračné a archív