FOTO: Skvelý Festival pódiových skladieb materských škôl v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Už v materských školách nám medzi dievčatami i chlapcami rastú nádejné tanečné talenty. Presvedčili sme sa o tom na 3. ročníku Festivalu pódiových skladieb materských škôl pod názvom „Pohybom pre zdravie  radosť“, ktorý sa konal pred Veľkou nocou v koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici.

Hlavná organizátorka  tohto podujatia pani Dagmar Lapšanská z RS OMEP (Medzinárodná organizácia predškolskej výchovy) Banská Bystrica – Brezno pre náš portál uviedla:

„Je to tretí ročník festivalu pre deti materských škôl, ktorý organizuje OMEP v spolupráci s Mestom Banská Bystrica. Schádzame v ZUŠ Jána Cikkera s deťmi a pani učiteľkami, ktoré s nimi nacvičili pódiové tance. Je tu 10 materských kôl so 75 deťmi. Každá MŠ má určenú svoju skladbu s prírodnými, zdravotnými a akrobatickými cvikmi pre deti. Hudbu si každý vyberie po svojom a deti predvedú dvojminútovú skladbičku. Odmenou pre každé tancujúce dieťa je medaila s občerstvením, materská škola dostane diplom a medailu so športovou hračkou.“

Na pódiu sa postupne vystriedalo desať materských škôl: MŠ Jakubská cesta so skladbou Strayer frajer, MŠ Šalgotarjánska (Sofia), MŠ 29. augusta (Ruky hore), MŠ Buková (Hoki koki), MŠ Profesora Sáru (Tance motýľov), MŠ Nová (Gumi macko), MŠ Radvanská (Reality), MŠ Radvanská (Barbie girl), MŠ Na Starej tehelni (Chocolade) a MŠ Sásovská cesta (Pomáda).

Malé tanečníčky a malých tanečníkov prišli povzbudiť aj ich rodičia či starí rodičia. Pri každej skladbe deťom pomáhala pod pódiom pohybmi ich pani učiteľka a treba povedať, že im to išlo jedna radosť.

Nacvičené moderné tance boli vskutku pôsobivé, Od Strayera frajera až po Pomádu. Nechýbalo povzbudzovanie a na záver mohutný potlesk, ktorý si zaslúžili všetky účinkujúce deti z bystrických MŠ. Klobúk dolu pred nimi aj ich cvičiteľkami.

Ako sme sa dozvedeli, 24. ročník Olympiády detí materských škôl bude 12. júna 2019 na Štiavničkách. Dostali pozvanie od pani Lapšanskej a jej dievčat, ako hovorí svojmu pracovnému tímu. Takže sa so šikovnými bystrickými škôlkarmi stretneme pri športe.

Autor: (tom), Foto: redakčné