Stanislav Mičev: Uhrík bude za svoje klamstvá stáť pred súdom

SPRÁVY
2 /

stanislav micev na tlacovke

Nacisti boli známi prekrúcaním pravdy. Sám Goebbels sa riadil mottom: „Tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou.“

Žaloba na Uhríka

Klamstvo je základnou politickou zbraňou Kotleba – ĽSNS. Preto vo štvrtok Stanislav Mičev, kandidát na post predsedu BBSK, informoval médiá o žalobe podanej na Milana Uhríka za jeho výroky v TA3, podanej dňa 24. augusta 2017 na Okresnom súde v Nitre. Ako dôkaz k žalobe dodal vyjadrenie Ústavu pamäti národa. Mičev zároveň podáva žalobu na spoločnosť CEN s.r.o., ktorá jeho výroky odvysielala.

Podľa vyjadrenia Stanislava Mičeva boli dňa 16. Mája 2017 na TA3  odvysielané nepravdivé a urážajúce výroky, ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka klasifikované ako zásahy do osobnostných práv fyzickej osoby. V žalobe je presný prepis relácie, kde hovorí Uhrík, že Mičev bol pracovníkom ŠTB, ktorý donášal na ľudí, udával ľudí za peniaze, čo ŠTBáci robili.

Mičev požiadal o stanovisko priamo Ústav pamäti národa, ktorý na základe §2 písm. i/ zákona č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu, vydal stanovisko, že Stanislav Mičev nie je evidovaný ako spolupracovník bezpečnostnej zložky.

Žalovaný Milan Uhrík v prípade dokázania viny bude povinný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia sa verejne ospravedlniť za svoje výroky voči Stanislavovi Mičevovi, písomne ako aj na TA3 a zaplatiť žalobcovi náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 1 euro do 3 dní.

Byť v ŠTB  mi svedomie nikdy nedovolilo,

hovorí Mičev, ktorý zároveň dodáva, že nenechá svoje meno špiniť od niekoho, kto nezvláda základné dejepisné fakty. Poraziť fašizmus znamená postaviť sa proti klamstvám, degenerovaniu vlastných dejín či spochybňovaniu Slovenského národného povstania.

Inkriminované slová Uhríka zazneli od 27. minúty:

Mičev pred voľbami dodrží Memorandum

Stanislav Mičev sa zároveň vyjadril k svojmu ďalšiemu postupu vo voľbách do VÚC v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

„Dodržím Memorandum o spoločnom postupe, ktoré som podpísal spolu s Martinom Klusom, kde sa presne hovorí, že v druhej polovici septembra, na základe viacerých objektívnych a nezávislých prieskumov sa kandidáti rozhodnú o podpore najsilnejšieho, v prípade, že bude kandidovať zástupca fašistickej ideológie v našom kraji,“

povedal Mičev.

Ako upresnil, aktuálne začína s treťou fázou svojej kampane, v rámci ktorej predstaví svoj program, tvorený odborníkmi, garantmi a tiež odbornými vstupmi zo stretnutí so starostami, primátormi, zástupcami škôl, kultúrnych inštitúcií, sociálnych zariadení, cirkví, či laickými postrehmi občanov po celom kraji počas celej letnej sezóny. Jednotlivé body programu predstaví verejnosti v rámci diskusných fór v 20 mestách a obciach.

„To, čo sa nemení a pokračuje so mnou je moje záväzné vyhlásenie, že kandidujem ako nezávislý kandidát, bez podpory politických strán. Pristupujem s plnou zodpovednosťou za každý hlas voliča a moje slovo platí,“

dodal na záver Mičev.

 

Zdroj: TS , Foto: Mirka Chabadová a ilustračné