Inaugurácia obnoveného organa a Vivat Vox Organi v Španej Doline

KULTÚRA
0 /

Historická obnova organa v Španej Doline sa blíži do finále. Po prvýkrát v 268 – ročnej histórii barokového organa Martina Podkonického bol tento organ kompletne zreštaurovaný a obnovený.

Organár Martin Podkonický

Od soboty 27. júla 2019 si môžu všetci milovníci organovej hudby v kostole Premenenia Pána v Španej Doline vypočuť finálny  barokový zvuk s veľkou pravdepodobnosťou tak, ako nad ním uvažoval a ako ho vytvoril vychýrený banskobystrický organár Martin Podkonický v 18. storočí.

Jednomanuálový, dvanásť registrový organ s pedálom postavil Martin Podkonický v roku 1751. Narodil sa 8. marca 1709 v Ľubietovej. Za organára sa vyučil v rokoch 1723 – 1727 v organárskej dielni Daniela Wallachyho v Banskej Bystrici.

Od roku 1730 Martin pracoval samostatne ako organár a výrobca hudobných nástrojov. Banskobystrickým mešťanom sa stal 22. júna 1736. U Martina Podkonického sa učil a i jeho syn Michal, ktorý po vyučení s otcom spolupracoval.  Martin Podkonický zomrel v Banskej Bystrici 11. marca 1771.

Inaugurácia organa a Vivat Vox Organi v Španej Doline

Inaugurácia organa v Španej Doline je zároveň otváracím koncertom medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organi 2019. Slávnosť inaugurácie organa už najbližšiu sobotu 27. júla 2019 otvorí slávenie bohoslužby o 15:00  hod. s posvätením organa. Približne od 16:00 hod. zaznie na barokovom organe Martina Podkonického slávnostný inauguračný koncert v podaní Davida di Fiore, Stanislava Šurina a Matúša Kucbela.

V rámci koncertov a cez prestávky bude pre účastníkov sprístupnený chór s expozíciou fotografii z reštaurovania organa, ale aj s vystavenými exponátmi, ktoré súvisia s históriou organa. Pre účastníkov organizátori pripravujú aj pohostenie v nádvorí kostola. Záštitu nad slávnostnou inauguráciou prevzali predseda BBSK Ján Lunter a starostka obce Špania Dolina Martina Wilhelmerová.

David di Fiore

Odštartoval svoju medzinárodnú kariéru pred 32 rokmi recitálom v Katedrále Notre – Dame v Paríži (1. marec 1987). V súčasnosti pôsobí na Katedre hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vyučuje hru na organe, dejiny organa a organovej literatúry, stavbu organa, improvizáciu, liturgickú hru a dirigovanie zboru. V katedrále Sainte – Croix v Orléans (Francúzsko) a následne na festivale Vivat Vox Organi v Banskej Bystrici oslávil v roku 2017 svoj jubilejný 1000. verejný koncert.

Za posledných 32 rokov vystúpil na množstve organových festivalov v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Česku a Slovensku, ako aj vo Francúzsku a Taliansku. V Severnej Amerike účinkoval na festivaloch v Kanade, na medzinárodnom Festivale v Morelia v Mexiku (najstarší organový festival na západnej pologuli), na Medzinárodnom organovom festivale v Guadalajara, na Puerto Vallarta Arts Festival a organové recitály odohral v mnohým mestách USA.

Jeho diskografia obsahuje CD nahrávku francúzskej hudby Les Amoureux de l‘Orgue, slovenské nahrávky The Grand Organ of the Castle Church in Kremnica, č. 1-3 (Slovart), recitály z Graz Orgelfest, DVD z jeho recitálu v rámci Trnavských organových dní 2008 (ed. M. Walcker-Mayer) a CD nahrávku jeho koncertu v Katedrále Sv. Martina v Bratislave (Tribus musicae). Jeho nahrávka cyklu „Jób“ od Petra Ebena s recitáciou v podaní herca a speváka Kamila Mikulčíka bude čoskoro vydaná vydavateľstvom Tribus Musicae. Všetkých osem častí tohto diela dvakrát predviedol na Slovensku a raz v USA.

David di Fiore bol žiakom francúzskej organistky Odile Pierre. Ako sólista, dirigent, korepetítor a praktický organista pôsobil v katolíckej Arcidiecéze mesta Seattle, v Národnej asociácii metodistických hudobníkov a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od Národnej katolíckej vzdelávacej asociácie získal v Spojených štátoch ocenenie „Distinguished Graduate“.

V Mexiku, v Rumunsku a na Slovensku bol ocenený za „mimoriadnu účasť“ na medzinárodných organových festivaloch. V roku 2009 získal ocenenie za svoj prínos pre organový svet a za jeho recitály, ktoré mu udelilo občianske združenie Ars Ante Portas. Americké združenie organistov (Seattle) mu udelilo vyznamenanie za jeho prínos k medzinárodnému šíreniu umenia.

David na koncerte uvedie nasledovné diela: Stredoveké tance zo 16. storočia od neznámeho autora; extrakt z barokovej omše Francoisa Couperina„Messe pour les Paroisses“; Koncert č. 5 v F dur od Georga F. Händela; al´Offertorio Domenica Zipoliho; Rondo Johna Bulla; Dve malé diela v stredovekom štýle „Deux petites pieces dans le style Medieval“ Jeana Langlais; Canonnade od Claude-Bénigne Balbastre.

Stanislav Šurin

Študoval na Konzervatóriu v  Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo  Viedni, na  VŠMU v Bratislave  u profesora Ivana Sokola  a súkromne u profesora  Johanna Trummera  v  Grazi . S orchestrom  Slovenskej filharmónie  uviedol niekoľko skladieb pre organa orchester. Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku, v Kanade ana Tchajwane.

V rokoch 1991-1995 bol organistom Dómu sv. Martina v Bratislave. Účinkoval na mnohých mediálnych prenosoch bohoslužieb vrátane inaugurácií slovenských prezidentov a návštev pápeža Jána Pavla II. Je zakladateľom a oganizátorom organových festivalov. Je zakladateľom a predsedom  Bachovej spoločnosti na Slovensku  a členom Európskej konferencie cirkevno-hudobných asociácií (CEDAME).

Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických a pri stavbách nových organov (napr. Slovenská filharmónia, Katedrála sv. Martina v Bratislave, Katolícka univerzita Ružomberok). Venuje sa aj kompozícií. Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty, piesní na texty slovenských a francúzskych básnikov (predovšetkým Miroslava Válka).V roku 2016 mu bola udelená cena Fra Angelica za prínos do umenia.

Stanislav do programu inauguračného koncertu zaradil: Variácie na tému “Mein junges Leben hat ein End” od Jana Pieterszona Sweelincka; Corrente italiana od Juana Cabanilles; Preambulum et Fuga na šiestom tóne Samuela Marckfelnera; výber skladieb z Pestrého levočského zborníka v transkripcii Jána Valacha; Koncert g mol, č. 1, op. 4, 2. časť a Voluntary III od Georga Friedrich Händela.

Matúš Kucbel

Žije a pôsobí Banskej Bystrici ako psychológ a organista. V rokoch 2012 – 2019  pôsobil ako organista v katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. V súčasnosti je organistom v historických chrámoch Premenia Pána v Španej Doline a v kostole sv. Jakuba v Jakube.

Svoju organovú interpretáciu si naďalej zdokonaľuje pod vedením svojich priateľov a pedagógov Davida di Fiore a Stanislava Šurina. Je koordinátorom a vedúcim projektu obnovy a záchrany barokového organa Martina Podkonického z roku 1751 v Španej Doline a spolu so Stanislavom Šurinom je zároveň organizátorom medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organi v Banskej Bystrici.

Matúš do svojho programu inauguračného programu vybral nasledujúce diela: Renesančné tance z pera neznámeho stredovekého autora z Anvers z roku 1583; Präludium zu einem Lob – und Dankliede odneznámeho barokového autora z 18. storočia; Rondó Francoisa Couperina; Al Post Communio od neznámeho barokového skladateľa toskánskej organovej školy z 18. storočia; chorálovú predohru Johanna Sebastiana Bacha Auf Meinen lieben Gott; Al Post Communio od Domenica Zipoliho; koncert uzavrie 4 Versetamis Canzonou Domenica Zipoliho.

Medzinárodný organový festival bude po otváracom inauguračnom koncerte pokračovať v sobotu 3. augusta 2019 o 19:00 hod. v Španej Doline koncertom Stefanie Mettadelli z Talianska.

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: ilustračné