Univerzita v srdci Slovenska, ktorá bije láskou k zborovému spevu

KULTÚRA
0 /

V dňoch 17. – 20. mája 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnil jubilejný 20. ročník medzinárodného festivalu stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2023, ktorý organizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Po štvorročnej prestávke rokov a úspešnom zorganizovaní festivalu v online priestore sa Akademická Banská Bystrica (ABB) opäť stala miestom príjemného stretnutia školských speváckych zborov a milovníkov zborového spevu. Program festivalu zahŕňal 4 festivalové koncerty, jeden z nich, zameraný na sakrálnu hudbu, uskutočnil sa v nádherných priestoroch dreveného artikulárneho ECAV chrámu Božieho v Hronseku.

Medzinárodná porota

Medzinárodná porota

Dopoludňajšie hodiny boli vyplnené súťažami  speváckych zborov, ktorých výkony ocenila a hodnotila medzinárodná porota v zložení: Jiří Holubec (predseda poroty), Miroslawa Knapik, David di Fiore, Katarína Koreňová a Oľga Bystrianska.

Súťaže sa zúčastnili spevácke zbory: Iuventus Paedagogica z Levoče, Brioso zo Žiliny, Cantica Znova z Trnavy a Omnia zo Žiliny. Na večerných koncertoch vystúpil domáci spevácky zbor Mladosť, spevácky zbor Belius z Očovej,  Campanella z Olomouca a na záverečnom galakoncerte Spevácky zbor slovenských učiteľov.

O vysokej úrovni súťažiacich zborov svedčí i výsledné zaradenie výlučne v zlatom a striebornom pásme. Súťažiaci získali i nasledujúce ceny:

Cena primátora mesta Banská Bystrica „Za rozvoj interpretačného umenia v oblasti zborového spevu“  – dievčenský spevácky Iuventus Paedagogica pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči.

Cena predsedu BBSK „za mimoriadny zbormajstrovský výkon“doc. Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD.

Cena Matice slovenskej „Najlepšiemu slovenskému speváckemu zboru“Komorný zbor Omnia zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Cena banskobystrického diecézneho biskupa „za najlepšiu interpretáciu skladby so sakrálnou tematikou“ Miešaný spevácky zbor Cantica Znova z Trnavy.

Cena rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici „za pôsobivú dramaturgiu“Spevácky zbor Brioso zo Súkromnej základnej umeleckej školy Brioso v Žiline.

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Absolútnemu víťazovi Akademickej Banskej Bystrice 2023“ Komorný zbor Omnia zo Žilinskej univerzity v Žiline.

 Všetkým oceneným gratulujeme, zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na stretnutie na Akademickej Banskej Bystrici 2025.

Záverečný galakoncert 20. mája 2023 https://www.youtube.com/live/dvCHtQXT5GM?feature=share.

Zdroj: Mgr. Pavel Martinka, PhD., Foto: Robert Ragan