Spoločnosť Lidl sa spolieha výlučne na energiu z obnoviteľných zdrojov

ZAUJÍMAVOSŤ
2 /

Aj keď sa niekomu môže zdať, že elektrickej energie máme dosť, nemusí to platiť večne. Preto sa v celej Európskej únii sústreďuje pozornosť na obnoviteľné zdroje energie, ako doplnkové k tradičným energetickým zdrojom, ktorými  sú uhlie, ropa, zemný plyn či urán.

Obnoviteľné zdroje energie

Sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Ide o energetické toky vyskytujúce sa v blízkosti zemského povrchu, ktorých zásoby sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sa spotrebujú.

V ich čerpaní možno pokračovať dovtedy, kým bude svietiť slnko. Konkrétne ide o slnečné žiarenie a z toho odvodenú veternú a vodnú energiu, ďalej o energiu prílivu, geotermálnu energiu, biomasu a podobne Technológie obnoviteľných zdrojov energie zahŕňajú slnečnú energiu, energiu vetra a vody, biomasu a napokon v doprave biopalivá.

Klimatické zmeny, rastúce ceny ropy, znižujúce sa zásoby fosílnych palív a zvyšujúce sa vládne podpory podmieňujú neustály vznik novej legislatívy. Európski lídri sa v marci 2007 zhodli na spoločnom postupe, podľa ktorého do roku 2020 dosiahne celosvetová výroba energie z obnoviteľných zdrojov 20 %.

Dohodli sa aj na znížení emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jednu z príčin globálneho otepľovania. Slnečné kolektory, veterné turbíny či malé vodné elektrárne preto predstavujú ďalší progres vo výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Lidl je šetrný k prírode

Ohľaduplný prístup k prírodným zdrojom je pre spoločnosť Lidl Slovenská republika, ktorá má v Banskej Bystrici dve predajne, jednou z kľúčových priorít v rámci spoločenskej zodpovednosti. V každej fáze svojej činnosti sa obchodný reťazec snaží prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju a bojovať proti klimatickým zmenám. Všetka energia dodaná do objektov Lidla pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Prostredníctvom optimalizácie spotreby energie sa obchodnému reťazcu už niekoľko rokov za sebou darí aktívne znižovať spotrebu elektrickej energie. V ročnom vyjadrení ide o zníženie spotreby o 5 kWh/m2. Lidl tiež vo svojich prevádzkach inštaluje fotovoltaické panely na výrobu elektrickej energie priamo zo slnečného žiarenia.

V priebehu dvoch rokov sa prostredníctvom troch zdrojov podarilo vyrobiť 60.000 kWh, čo v prepočte znamená 17,5 ton emisií CO2, ktoré neboli vypustené do ovzdušia. Aktuálne sa na strechách Lidl predajní nachádza šesť takýchto zdrojov.

„Pevne veríme, že v budúcnosti budeme môcť pokryť strechy našich predajní fotovoltaickými panelmi s väčším výkonom, aby dopad na udržateľný vývoj bol ešte väčší,“

uvádza Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti Lidl Slovenská republika.

Environmentálne certifikáty

Lidl sa zároveň snaží o ohľaduplný prístup k životnému prostrediu aj pri výstavbe a prevádzke svojich budov. Tretie logistické centrum, ktoré obchodný reťazec otvoril vo februári 2016 v Seredi, je prvou budovou na Slovensku a 14. na celom svete so ziskom najvyššieho stupňa medzinárodnej environmentálnej certifikácie BREEAM.

V seredskom logistickom centre a tiež na parkoviskách najmodernejších predajní Lidl sa nachádzajú nabíjačky na elektromobily a elektrobicykle. Lidl tiež vo svojich nových predajniach inštaluje tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia a namiesto syntetických chladív používa prírodné, ktoré majú nižšiu hodnotu indexu Globálneho Potenciálu Otepľovania (GWP).

CSR_logo_blau_SK

CSR_logo_blau_SK

Zdroj: Eva Fúriková, Foto: ilust.