V sobotu je v Slovenskej Ľupči tradičný Turíčny jarmok

Z regiónu
0 /

MG_8355

Už 18. Turíčny jarmok sa uskutoční v Slovenskej Ľupči sa v sobotu 19. Mája. Patrí k najnavštevovanejším v regióne. Organizátorom je obec s partnermi.

plagat jarmok

Turíčny jarmok

Súčasťou Turíčneho jarmoku je tradičný sprievod obcou, ktorý začína o 11:30 hod. Organizátori pripravili bohatý program na hlavnom pódiu, v detskej zóne,  Dome remesiel a  jeho nádvorí.

Návštevníci uvidia na hlavnom pódiu vystúpenia detských folklórnych súborov Dratvárik a Drienka, kapely Hicks, Dixie, Gypsy Elegance, Marian Čekovský & Band. Na záver to bude tanečná zábava v parku.

V Dome remesiel, ktorý tento rok oslavuje 15. výročie svojho vzniku, si návštevníci jarmoku budú môcť pozrieť múzeum remesiel s tradičnými ľupčianskymi cechmi debnárov, stolárov, kolárov, zvonolejárov, kachliarov či kožušníkov, vyskúšať prácu s keramikou, textilom alebo kovom. Bude tu aj divadielko pre deti a koncert. Občerstviť sa bude dať v čajovni s bylinkovými čajmi.

Ľupčiansky hrad bude počas jarmoku Počas jarmoku otvorený od 10:00 do 16.00 hod.so vstupmi na prehliadku každých 15 minút. Priamo pred hradom bude ponúkať svoje originálne výrobky neďaleká Farma Hiadlovských. Na celom jarmoku samozrejme nechýbajú ďalšie tradičné  gurmánske špeciality.

Z histórie jarmokov v Slovenskej Ľupči

Usporiadať jarmok alebo trh mohli v minulosti iba výsadné mestá, ktoré toto právo dostali vo výsadných listinách. V nich uvedené presné dátumy, kedy mohli byť usporiadané. Ľupča dostala toto  právo od kráľa Ferdinanda I.. v Bratislave 14. februára 1546 vo výsadnej listine, v ktorej povoľuje poriadať Turíčny jarmok a trh.

Kráľ Leopold I. 14. októbra 1684 vydáva vo Viedni ďalšiu výsadnú listinu. Podľa tejto kráľovskej listiny mala Ľupča právo usporiadať každý rok päť jarmokov na predaj drobného spotrebného tovaru a päť trhov na predaj a kúpu domácich a hospodárskych zvierat.

Na začiatku 20. storočia sa konali jarmoky štyrikrát do roka. Výkladné aj dobytčie. Dobytčí jarmok býval „Na Placi“, kde sú dnes obchody a železiarstvo. Výkladný jarmok, to boli šiatre postavené na námestí po oboch stranách hradskej. Predávalo sa tu všetko možné. Odevy, obuv, látky, galantérny tovar, ovocie, medovníky – známe srdcia, cukrovinky a cukríky, modrotlač, hlinený a smaltovaný tovar a pod.

V súčasnej dobe tradíciu Turíčneho jarmoku obec znovu obnovila v roku 2000 pri oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Situovaný je v príjemnom prostredí parku SNP vedľa Miestneho kultúrneho strediska pod  košatými lipami, chrániacimi návštevníkov pred slnkom. Každoročne, vždy na Turíce môžete vidieť ľudových remeselníkov, napríklad košíkárov, perníkárov či výrobcov keramiky