Rooseveltka je aj najtransparentnejšia nemocnica na Slovensku za rok 2020

Zdravie
0 /

V decembri 2020 inštitút INEKO zverejnil aktuálne výsledky hodnotenia Nemocnica roka, v ktorom posudzuje kritériá ako kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosť nemocníc,  efektivita hospodárenia a podobne. Najlepšou sa po tretí raz po sebe stala Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

V čase pandémie, keď sú nemocnice ťažko skúšané náporom pacientov, môžu tieto indikátory ilustrovať stav slovenského zdravotníctva. Súčasťou hodnotenia  je aj Index transparentnosti, ktorý v spolupráci s INEKO zostavuje Transparency International Slovensko.

Miriam Lapuníková s ocenením

Miriam Lapuníková s ocenením

Tu hrajú úlohu najmä povinnosti vo vzťahu k zverejňovaniu a preto nemocnice rozlišujeme podľa typu vlastníctva, čo je na tento účel vhodnejšie. Na „verejné nemocnice“ sa vzťahujú niektoré zákonné povinnosti, ktoré sa pri súkromných zariadeniach nemohli hodnotiť a teda maximálny možný bodový zisk bol pre súkromné nemocnice nižší. Jedná sa o povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr a informácie o možnosti podať infožiadosť. Aj z tohto hodnotenia vyšla najlepšie Rooseveltova nemocnica.

„Veľmi si ceníme, že sa nám aj v tejto oblasti podarilo zaujať prvé miesto. Na transparentnosti svojej činnosti si veľmi zakladáme a považujeme ju za jednu z našich priorít,“

hovorí ešte stále iba poverená generálna riaditeľka Rooseveltky Miriam Lapuníková, od septembra minulého roka čakajúca na vypísanie výberového konania ministrom zdravotníctva.

generálna riaditeľka Miriam Lapuníková

generálna riaditeľka Miriam Lapuníková

Mimovládna organizácia  Transparency International Slovensko hodnotila zverejňovanie informácií na webových stránkach, ktorý považuje za dôveryhodný informačný kanál nielen pre hodnotenie transparentnosti, ale aj vo vzťahu k pacientom.

Rooseveltova nemocnica zverejňuje nad rámec povinností na svojej webovej stránke výročné správy, priebežné ekonomické výsledky, počty personálu, životopisy vedúcich zamestnancov a podobne. Na pravidelné porady vedenia nemocnice prizýva aj zástupcov zamestnancov, aby sa mohli aktívne podieľať na rozhodovacích procesoch a rozvoji nemocnice.

personál Rooseveltovej nemocnice

personál Rooseveltovej nemocnice

„Snažíme sa byť viac otvorení aj voči našim pacientom a načúvať ich spätnej väzbe na nami poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Sme presvedčení, že ako štátna nemocnica, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov a nakladá s majetkom štátu a občanov, je záujem aj kontrola verejnosti prirodzená a je našou povinnosťou byť im otvorení,“

dodáva Lapuníková.

Aktivity a zlepšovanie sa v tejto oblasti nie sú podľa vedenia Roosveltovej nemocnie finančne ani časovo náročné a platí tu len jednoduché: „Kde je vôľa, tam je cesta.“

Autor: (dem), Foto: ilustračné